jernindustri
Arbejdsmarked

Metalvareindustri

Virksomhederne fremstiller en lang række produkter af metal, der formes til plader, stænger og tråd.

Desuden fremstilles metalprodukter som beholdere og konstruktioner samt våben og ammunition, værktøj og en lang række redskaber til husholdningsbrug.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Nogle virksomheder laver metalkonstruktioner og dele heraf, fx til byggeri og industri. Andre produkter er transportcontainere, radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg, dampkedler og hjælpeudstyr samt dele hertil.

Smedearbejde omfatter bl.a. presning og valsning af metal eller pulvermetallurgi. Overfladebehandling af metal omfatter sandblæsning og rensning af metaller, industrilakering, galvanisering, forkromning af metal foruden hærdning og slibning.

Andre maskinbaserede forarbejdningsprocesser foregår på smede- og maskinværksteder. Det kan også være skæring af metaller og påføring af skrift på metaller.

Branchens virksomheder fremstiller en lang række produkter, fx bestik, redskaber til husholdningsbrug, håndværktøj, smedeværktøj, have- og landbrugsredskaber eller låse samt nøgler. Andre laver beslag og lister samt andet tilbehør til bygninger, møbler, køretøjer. Hertil hører også de efterhånden sjældne gørtlere.

Kabel og -trådfabrikker fremstiller trådvarer og metalkabler. Desuden bolte, skruer, møtrikker, metalskilte, bogstaver og tal af metal. Andre dagligdags produkter er sanitets- og husholdningsartikler, gryder, kasseroller, stegepander og lignende artikler til køkken- og bordbrug, badekar, køkkenvaske, vaskefade og lignende artikler af uædelt metal.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
Branchen omfatter fremstilling af metalkonstruktioner, fx facader, master, rammer og spær. Præfabrikerede bygninger, som primært er af metal, er også omfattet.

 • Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
 • Fremstilling af facader af aluminium
 • Fremstilling af metalrammer og konstruktionsskeletter samt dele heraf (tårne, master, spær, broer mv.)
 • Fremstilling af metalrammer til industriel brug (rammer til højovne, løfte- og håndteringsudstyr mv.)
 • Fremstilling af præfabrikerede bygninger, som primært er af metal
 • Skurvogne, udstillingsmoduler o.l.

Fremstilling af døre og vinduer af metal
Branchen omfatter fremstilling af døre, vinduer, skodder, porte olign af metal.

 • Fremstilling af døre, vinduer samt rammer, skodder og porte hertil af metal
 • Metalrumdelere til gulvmontering

Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
Branchen omfatter fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg.

Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
Branchen omfatter fremstilling af tanke, kar og gasbeholdere af metal.

 • Fremstilling af kar, tanke og lignende beholdere af metal af den type, der normalt installeres som fast inventar til opbevaring og fremstilling
 • Fremstilling af metalbeholdere til komprimeret eller flydende gas

Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
Branchen omfatter fremstilling af dampgeneratorer og hjælpeudstyr udstyr til disse. Fremstilling af dele til skibs- og kraftværkskedler er også omfattet. Branchen omfatter ikke centralvarmekedler.

 • Fremstilling af dampgeneratorer
 • Fremstilling af hjælpeudstyr til anvendelse med dampgeneratorer
 • Kondensatorer, economizers, overhedere, dampsamlere og akkumulatorer
 • Fremstilling af atomreaktorer undtagen isotopseparatorer
 • Fremstilling af dele til skibs- og kraftværkskedler
 • Rørsystemkonstruktioner omfattende yderligere bearbejdning af rør normalt med henblik på at lave trykslanger eller -rørsystemer sammen med det tilhørende design- og konstruktionsarbejde

Fremstilling af våben og ammunition
Branchen omfatter fremstilling af artilleri, skydevåben, bomber og ammunition. Branchen omfatter ikke fremstilling af sværd, knive og lignende.

 • Fremstilling af tunge våben (artilleri, automobiltrukne kanoner, raketudskydere, torpedoudskydningsrør, tunge maskingeværer)
 • Fremstilling af håndvåben (revolvere, haglgeværer, lette maskingeværer)
 • Fremstilling af luft- eller gasgeværer og -pistoler
 • Fremstilling af ammunition
 • Fremstilling af skydevåben og ammunition til jagt, sport eller beskyttelse
 • Fremstilling af eksplosive enheder som fx bomber, miner og torpedoer

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
Branchen omfatter smedning, presning og valsning af metal. Pulvermetallurgi er også omfattet, men ikke produktion af jernpulver eller aluminiumpulver.

 • Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal
 • Pulvermetallurgi: fremstilling af metalprodukter direkte af metalpulver ved varmebehandling (sintring) eller under tryk

Overfladebehandling af metal
Branchen omfatter overfladebehandling af metal, fx industrilakering, overtrækning, sandblæsning, farvning og gravering.

 • Overtrækning, eloxering mv. af metal
 • Varmebehandling af metal
 • Afgratning, sandblæsning, tromling og rensning af metaller
 • Farvning og gravering af metal
 • Ikke-metalholdig coating af metal
 • Plastificering, emaljering, lakering mv.
 • Hærdning og glansslibning af metal
 • Industrilakering

Maskinforarbejdning
Branchen omfatter maskinforarbejdning af metal, fx drejning, udfræsning, slibning og svejsning.

 • Boring, drejning, udfræsning, erodering, høvling, lapning, rømning, afretning, savning, slibning, skærpning, finpolering, svejsning, splejsning mv. af metalemner
 • Skæring af metaller og påføring af skrift på metaller ved hjælp af laserstråler

Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
Branchen omfatter fremstilling af bestik og køkkenredskaber i metal. Branchen omfatter også fremstilling af sakse, barberblade, sværd og bajonetter mv.

 • Fremstilling af redskaber til husholdningsbrug som fx knive, gafler, skeer mv.
 • Fremstilling af andre bestikartikler
 • Flækkeknive og kødøkser
 • Barberskrabere og barberblade
 • Sakse og hårklippere
 • Fremstilling af huggerter, sværd, bajonetter mv.

Fremstilling af låse og hængsler
Branchen omfatter fremstilling af låse, nøgler og hængsler og lignende materiel til bygninger, møbler, køretøjer mv.

Fremstilling af håndværktøj
Branchen omfatter fremstilling af værktøj, herunder håndværktøj, smedeværktøj og støbeværktøj. Branchen omfatter ikke motordrevet håndværktøj.

 • Fremstilling af knive og knivblade til maskiner eller til mekaniske redskaber
 • Fremstilling af håndværktøj som fx tænger, skruetrækkere mv.
 • Fremstilling af ikke-motordrevet landbrugshåndværktøj
 • Fremstilling af save og savblade, herunder rundsavsblade og savkæder
 • Fremstilling af udskiftelige redskaber til håndværktøj, også motordrevet, eller til værktøjsmaskiner: bor, lokhamre, fræsere mv.
 • Fremstilling af smedeværktøj: esser, ambolte mv.
 • Fremstilling af støbekasser og støbeforme (undtagen blokforme)
 • Fremstilling af formningsværktøjer
 • Fremstilling af skruestikker og skruetvinger

Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
Branchen omfatter fremstilling af tønder, spande, dunke, tromler og kasser i metal.

 • Fremstilling af metaltønder
 • Fremstilling af spande, dunke, tromler og kasser

Fremstilling af letmetal emballage
Branchen omfatter fremstilling af emballage af letmetal, fx dåser til fødevarer, tuber, kapsler og sammenfoldelige kasser.

 • Fremstilling af letmetal emballage
 • Fremstilling af dåser til fødevarer, sammenfoldelige tuber og kasser
 • Fremstilling af lukkeanordninger af metal, herunder kapsler

Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
Branchen omfatter fremstilling af blandt andet metalkabler, trådvarer som fx pigtråd og trådgitre, fjedre, søm og nåle.

 • Fremstilling af metalkabler, flettede bånd o.l.
 • Fremstilling af uisoleret metalkabel eller isoleret kabel, der ikke kan anvendes som elektrisk leder
 • Fremstilling af overtrukket eller udkernet tråd
 • Fremstilling af trådvarer: pigtråd, trådgitre, riste, trådnet, trådvæv mv.
 • Fremstilling af beklædte elektroder til elektrisk buesvejsning
 • Fremstilling af søm og nåle
 • Fremstilling af fjedre (undtagen urfjedre)
 • Bladfjedre, spiralfjedre, torsionsfjedre
 • Blade til fjedre
 • Fremstilling af kæder, bortset fra kraftoverføringskæder

Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
Branchen omfatter fremstilling af blandt andet nitter, skiver, skruer og møtrikker samt produkter til automatdrejebænke.

 • Fremstilling af nitter, skiver og lignende ikke-gevindskårne produkter
 • Fremstilling af produkter til automatdrejebænke
 • Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker og lignende gevindskårne produkter

Fremstilling af andre færdige metalprodukter
Branchen omfatter fremstilling af en bred vifte af færdige metalprodukter, bl.a. husholdningsartikler, bankbokse, skibspropeller og -ankre, stiger, hårcurlere og kamme.

 • Fremstilling af husholdningsartikler af metal
 • Kuvertartikler: tallerkener, underkopper mv.
 • Metalvarer: gryder, kedler mv.
 • Service: skåle, fade mv.
 • Kasseroller, stegepander og andre ikke-elektriske redskaber til køkken- og bordbrug
 • Små håndbetjente køkkenapparater og -tilbehør
 • Skuresvampe af metal
 • Fremstilling af bygningselementer af zink: tagrender, tagrygningsplader, badekar, køkkenvaske, håndvaske o.l.
 • Fremstilling af metalvarer til kontorbrug bortset fra møbler
 • Fremstilling af bankbokse, pengeskabe, bokse, pansrede døre mv.
 • Fremstilling af diverse metalartikler
 • Skibspropeller og -blade derfra
 • Ankre
 • Klokker
 • Monteret jernbanemateriel
 • Lukketøj, spænder og hægter
 • Metalstiger
 • Metalskilte, herunder vejskilte
 • Fremstilling af metalvægte til vægtløftning
 • Fremstilling af folieposer
 • Fremstilling af permanente metalmagneter
 • Fremstilling af termokander og flasker af metal
 • Fremstilling af metalmærker og militærdistinktioner af metal
 • Fremstilling af hårcurlere af metal, paraplyhåndtag, kamme og rammer af metal

Antal beskæftigede

Inden for Metalvareindustri er der beskæftiget 33.341 personer, heraf 5.190 kvinder (16 procent). Beskæftigelsen har været meget stabil over den seneste 5-årige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 100 nyuddannede

Uddannelser med 15-100 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Den globale konkurrence har gennem flere år øget presset på industrien og stillet krav om en effektiv produktion. Desuden bevæger branchen sig i retning af mere specialiseret produktion og udlægning af de mest rutineprægede funktioner og arbejdsområder til andre lande.

Denne udvikling kan komme til at ramme visse faggrupper i branchen hårdt, hvis ændringerne ikke gør det muligt for dem at finde arbejde i andre brancher. Det skyldes især, at branchens medarbejdere i produktionen er nogenlunde ligeligt fordelt på faglærte og ufaglærte.

Alligevel forventes det, at veluddannede medarbejdere inden for området fortsat vil kunne finde beskæftigelse.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Få mere at vide

DS Håndværk & Industri
www.ds-net.dk

Metalvarebranchens Arbejdsgiverforening
www.di.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

CO-Industri
www.co-industri.dk

HK/Industri
www.hk.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk