medicinalindustri
Arbejdsmarked

Medicinalindustri

Medicinalindustrien kaldes også den farmaceutiske industri og omfatter virksomheder, der fremstiller farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater.

Opgaverne omfatter desuden fremstilling af kemiske lægemidler og plantemedicin. Forarbejdning af blod er også en væsentlig del af branchens produktion.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Virksomhederne i medicinalindustrien tager sig af sygdomsbekæmpelse og af menneskers sundhed. De fremstiller farmaceutiske råvarer og kemiske substanser, som anvendes til fremstilling af farmaceutiske produkter.

Medicinalfabrikkerne forarbejder også kirtler og fremstiller ekstrakter af kirtler til fx hovedpinepiller. Nogle har specialiseret sig i forarbejdning af blod.

Biotek er en del af medicinalindustrien. Biokemi handler om levende organismers kemiske sammensætning og de kemiske processer, der foregår i dem, fx stofskifte og enzymernes virkning. Biotek-industrien udnytter teknisk og industrielt de biologiske processer, fx insulinproduktion af en gensplejset gærcelle.

Moderne bioteknologi anvendes på så forskellige områder som sundhedspleje, landbrug, fødevarer, industrielle produkter (fx biomaterialer), energi og miljøbeskyttelse.

Bioteknologisk udvikling foregår i tæt samspil med andre teknologier, fx udvikling af enzymer til renere produktionsprocesser, nanoteknologi, informationsteknologi samt biokompatible materialer.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Fremstilling af farmaceutiske råvarer
Branchen omfatter fremstilling af farmaceutiske råvarer og aktive medicinske stoffer. Forarbejdning af blod er også omfattet.

 • Fremstilling af farmaceutiske råvarer
 • Fremstilling af aktive, medicinske stoffer, som anvendes til fremstilling af medikamenter: antibiotika, basisvitaminer, salicyl- og O-acetylsalicylsyre mv.
 • Forarbejdning af blod
 • Fremstilling af kemisk rent sukker
 • Forarbejdning af kirtler og fremstilling af ekstrakter af kirtler mv.

Fremstilling af farmaceutiske præparater
Branchen omfatter fremstilling af medicin og andre lægemidler, fx vacciner. Fremstilling af plantelægemidler er også omfattet, men ikke fremstilling af kosttilskud

 • Fremstilling af lægemidler
 • Antisera og andre blodfraktioner
 • Vacciner
 • Diverse lægemidler, herunder homøopatiske præparater
 • Fremstilling af kemiske svangerskabsforebyggende produkter til udvendig brug og hormonelle svangerskabsforebyggende lægemidler
 • Fremstilling af medicinske diagnosticeringspræparater, herunder graviditetstester
 • Fremstilling af radioaktive in-vivo-diagnosticeringsstoffer
 • Fremstilling af bioteknologiske medicinalvarer
 • Fremstilling af medicinsk imprægneret vat, gaze, bandager, forbindinger mv.
 • Tilberedning af plantelægemidler (knusning, sortering, formaling) til farmaceutisk brug

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 21.469 personer (2014), heraf 11.686 kvinder (54 procent). Antallet er steget med 17 procent over den seneste femårige periode.

Medicinalindustrien beskæftiger en del ingeniører og biokemikere. Forskning udgør en stor del af virksomhedernes aktiviteter, hvad der giver ansættelse til akademikere inden for det naturvidenskabelige område.

Biotekvirksomheder ansætter især mange med videregående uddannelser. De ligger for det meste i og omkring hovedstaden, på begge sider af Øresund.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Kandidatuddannelser

Bacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsuddannelser

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Medicinalindustriens andel af industriens samlede omsætning er i perioden 2006-15 steget fra ca. 7 til ca. 12 procent. Branchen er dermed en af de hurtigst voksende inden for fremstillingsvirksomhed.

Der er en tendens til, at fremstillingsvirksomhederne, specielt inden for bioteknologi, importerer og anvender højtuddannet udenlandsk arbejdskraft i højere grad end andre brancher.

Medicinalindustrien mangler dog stadig folk med bestemte uddannelser og specifikke kompetencer. Det gælder især farmaceuter, farmakologer, laboranter, kemiingeniører og forskere.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Få mere at vide

Dansk Industri
www.di.dk

CO-Industri
www.co-industri.dk

HK/Industri
www.hk.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk