Glasindustri og keramisk industri
Arbejdsmarked

Glasindustri og keramisk industri

Virksomhederne i denne branche giver sig af med at fremstille produkter af et enkelt stof af mineralsk oprindelse.

De vigtigste er fremstilling af glas- og glasvarer, keramiske produkter, teglsten og produkter af brændt ler samt cement og gips.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Denne branche omfatter forskellige brancher og erhverv, som alle har relation til et bestemt materiale af mineralsk oprindelse. Dels glas og glasvarer, fx planglas, flasker, drikkeglas m.v., glasfibre, teknisk glas m.v., dels keramiske produkter, teglsten og produkter af brændt ler, som efterfølges af cement og gips, fra råmaterialer til færdigvarer.

Fremstilling af glas og glasprodukter omfatter fremstilling af vinduesglas (planglas), herunder armeret, farvet eller tonet glas, formning og forarbejdning af planglas som fx termoruder, hærdet og lamineret planglas som fx ruder og lygteglas til motorkøretøjer og fly samt glasspejle.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Fremstilling af planglas
Branchen omfatter fremstilling af planglas, herunder trådarmeret, farvet eller tonet glas. Formning og forarbejdning af planglas er ikke omfattet.

Formning og forarbejdning af planglas
Branchen omfatter forarbejdning af planglas, herunder formning, hærdning og laminering. Fremstilling af glasspejle og flervæggede isoleringsenheder af glas er også omfattet.

Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
Branchen omfatter fremstilling af glasflasker, drikkeglas og andre beholder og husholdningsartikler af glas. Branchen omfatter både fremstilling på glasfabrikker og i glaspusterier.

Fremstilling af glasfiber
Branchen omfatter fremstilling af glasfiber, herunder glasuld og ikke-vævede produkter af glasuld. Fremstilling af glasfiberkabler og vævning af glasgarn er ikke omfattet.

Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
Branchen omfatter fremstilling af en række glasvarer, som ikke er omfattet andre steder. Det er bl.a. fremstilling af laboratorieglas, isoleringsdele af glas, glasfigurer og glasfliser. Branchen omfatter ikke fremstilling af optisk bearbejdet glas.

Fremstilling af ildfaste produkter
Branchen omfatter fremstilling af ildfaste produkter, fx ildfast mørtel, beton og mursten. Fremstilling af mellemprodukter af sand, grus, ler og sten er også omfattet, ligesom varmeisolerende produkter af fossilt kiselmel eller moler.

Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
Branchen omfatter fremstilling af husholdningsartikler og pyntegenstande af keramisk materiale, fx service, køkkentøj og figurer af keramik.

Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
Branchen omfatter fremstilling af keramiske sanitetsartikler, fx vaske, badekar og toiletkummer. Fremstilling af andet keramisk inventar er også omfattet.

Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
Branchen omfatter fremstilling af elektriske isolatorer og isoleringsdele af keramisk materiale.

Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
Branchen omfatter fremstilling af keramiske artikler til laboratorier, industriel eller teknisk brug.

Fremstilling af andre keramiske produkter
Branchen omfatter fremstilling af keramiske potter, krukker ol til transport eller emballering af varer. Branchen omfatter også andre keramiske produkter.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 2.092 personer (2014), heraf 645 kvinder (31 procent). Antallet er faldet med ca. 11 procent over den seneste femårige periode.

Branchen giver arbejde til en del ufaglærte i produktionen. Der er også ansat faglærte med uddannelse inden for byggefagene.

Uddannelser i branchen

De hyppigst forekommende uddannelser blandt branchens nyansatte medarbejdere (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Både de gamle porcelænsfabrikker og glasværkerne har måttet reducere voldsomt, glasværkerne især fordi produktionen i høj grad er flyttet til udlandet.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Akademiuddannelse i ledelse

Diplomuddannelser

HD-2.del , organisation og ledelse

Få mere at vide

Dansk Industri (DI)
www.di.dk

Dansk Byggeri
www.danskbyggeri.dk

Fagligt Fælles Forbund - 3f
www.3f.dk