Fremstilling af skibe og andre transportmidler
Arbejdsmarked

Fremstilling af skibe og andre transportmidler

Danmark har ikke nogen bilindustri eller skibsværftsindustri fremstiller danske virksomheder en masse andre typer transportmidler.

Specialiserede virksomheder fremstiller motorkøretøjer til transport af passagerer eller gods. Og endelig  bygger virksomheder skibe og både, lokomotiver og jernbanemateriel.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Branchen omfatter bl.a. fremstilling af transportmidler, fx skibe og dele til skibe, boreplatforme, lokomotiver, fly og flydele, tohjulede køretøjer og militære køretøjer.

Et specialområde er fremstilling af invalidekøretøjer, fx kørestole med eller uden motor samt dele og tilbehør til invalidekøretøjer.

Transportmidler omfatter i øvrigt trillebøre, bagagevogne, indkøbsvogne, trækvogne, sækkevogne, buffetvogne mv.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Bygning af skibe og flydende materiel
Branchen omfatter bygning af skibe, fx færger, fragt- og tankskibe. Branchen omfatter også fremstilling af flydende materiel som boreplatforme, redningsflåder og pramme.

Bygning af både til fritid og sport
Branchen omfatter bygning af både til fritid og sport som fx. kanoer, sejlbåde og motorbåde samt fremstilling af kundespecifikke vandfartøjer.

Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
Branchen omfatter fremstilling af lokomotiver, togvogne og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje. Branchen omfatter også fremstilling af specialdele til tog, som fx aksler, bremser og buffere, og fremstilling af (elektro-) mekaniske signaler og lignende udstyr til jernbaner.

Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
Branchen omfatter fremstilling af luft- og rumfartøjer, som fx fly, helikoptere, rumfærger og missiler. Branchen omfatter også fremstilling af dele og tilbehør som fx styreanordninger, propeller og brændstoftanke.

Fremstilling af militære kampkøretøjer
Branchen omfatter fremstilling af militære kampkøretøjer, kampvogne og pansrede amfibiemilitærkøretøjer.

Fremstilling af motorcykler
Branchen omfatter fremstilling af knallerter, cykler med hjælpemotor og motorcykler samt sidevogne, dele og tilbehør hertil.

Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
Branchen omfatter fremstilling af cykler, invalidekøretøjer, barnevogne og klapvogne samt dele og tilbehør hertil.

Fremstilling af andre transportmidler
Branchen omfatter fremstilling af hånddrevne køretøjer som fx. bagagevogne, slæder og indkøbsvogne samt køretøjer, der trækkes af dyr.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 2.246 personer (2014), heraf 554 kvinder (25 procent). Antallet er faldet med ca. 34 procent over den seneste femårige periode.

Jobbene i maskinindustrien ligger inden for elektrikerarbejde, arbejde med overfladebehandling og industriel produktion i øvrigt. Desuden udføres en del maskinarbejde m.v., smedearbejde mv., andet mekanikerarbejde, lagerarbejde og maskinførerarbejde.

Virksomheder, der laver maskiner til skibe beskæftiger desuden folk til andet arbejde med skibstransport. Desuden er ingeniører beskæftiget i branchen.

Uddannelser i branchen

De hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Dansk Industri (DI)
www.di.dk

DS Håndværk & Industri
www.ds-net.dk

CO-Industri
www.co-industri.dk

HK/Industri
www.hk.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk