Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil
Arbejdsmarked

Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil

Selvom Danmark ikke har nogen bilindustri, fremstiller danske virksomheder en masse dele til bilproduktionen i andre lande.

Nogle få specialiserede virksomheder fremstiller motorkøretøjer til transport af passagerer eller gods. De laver også forskellige dele og tilbehør samt påhængsvogne og sættevogne.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Fremstilling af motorkøretøjer i Danmark omfatter i hovedsagen specialkøretøjer samt tilbehør og udstyr til biler.

Fabrikker i Danmark laver køretøjer til godsbefordring, herunder motorforvogne til sættevogne samt busser og rutebiler. Desuden bygger de motorer til motorkøretøjer, herunder motorer til motorcykler og chassiser med motorer.

De fremstiller også kranvogne og betonblandebiler, pansrede køretøjer til transport af penge og værdigenstande samt andre motorkøretøjer som fx golfcarts, amfibiekøretøjer og vejtraktorer.

Karosserifabrikker fremstiller foruden karosserier til motorkøretøjer (herunder førerhuse) også påhængsvogne, sættevogne, trailere, campingvogne, transportcontainere og tankvognslad.

Andre virksomheder fremstiller dele og tilbehør til motorkøretøjer, fx bremser, gearkasser, aksler, hjul, støddæmpere, kølere, lyddæmpere, udstødningsrør, katalysatorer, koblinger, rat, ratstammer, styrehuse foruden dele og tilbehør til karosserier, fx sikkerhedsseler, airbags, døre og stødfangere.

En del af disse produkter eksporteres faktisk til de store bilfabrikker i udlandet, hvor det monteres i nye biler.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører disse opgaver:

Fremstilling af motorkøretøjer
Branchen omfatter fremstilling af motorkøretøjer, herunder personbiler og busser. Fremstilling af motorer og chassiser til motorkøretøjer er også omfattet.

Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
Branchen omfatter fremstilling af udrustning, karosserier og førerhuse til motorkøretøjer. Branchen omfatter også fremstilling af påhængsvogne, sættevogne og campingvogne mv.

Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
Branchen omfatter fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer. Det er fx generatorer, alarmer, tændrør, elruder og dørsystemer.

Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
Branchen omfatter fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer og karosserier, som fx bremser, styrehuse, airbags, sæder, sikkerhedsseler og kølere.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 3.653 personer (2014), heraf 586 kvinder (16 procent). Antallet er faldet med ca. 20 procent over den seneste femårige periode.

Maskinindustriens virksomheder beskæftiger alle typer af jern- og metalarbejdere, både faglærte og ufaglærte. Desuden en del ingeniører og teknikere inden for metalområdet.

Jobbene i branchen ligger inden for maskinarbejde m.v., smedearbejde mv., andet mekanikerarbejde, lagerarbejde og maskinførerarbejde.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt branchens nyuddannede medarbejdere (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejder:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Få mere at vide

Dansk Industri (DI)
www.di.dk

DS Håndværk & Industri
www.ds-net.dk

CO-Industri
www.co-industri.dk

HK/Industri
www.hk.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk