Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper
Arbejdsmarked

Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper

Inden for maskinindustrien findes denne branche, der bl.a. fremstiller vindmøller og dele hertil.

Branchen laver foruden vindmøller motorer til lokomotiver, flyvemaskiner samt pumper af enhver art.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Vindmølleindustrien fremstiller tårne, naceller, motorer, turbiner og vinger til møller. De opstilles overalt i Danmark og er desuden en stor eksportvare.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Fremstilling af vindmøller og dele hertil
Branchen omfatter fremstilling, opstilling og reparation af vindmøller og dele til vindmøller.

Fremstilling af motorer og turbiner
Branchen omfatter fremstilling motorer fx bådmotor, lokomotiver, forbrændingsstempelmotorer, dampturbiner.

Fremstilling af hydraulisk udstyr
Branchen omfatter fremstilling af hydrauliske pumper, motorer, systemer og transmissionsudstyr mv.

Fremstilling af andre pumper og kompressorer
Branchen omfatter fremstilling af luft-eller vakuumpumper, pumper til væsker og brændstofpumper til motorkøretøjer.

Fremstilling af andre haner og ventiler
Branchen omfatter fremstilling af haner og ventiler - til erhvervsmæssig brug, til sanitet og til varmeanlæg.

Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
Branchen omfatter fremstilling af lejer, tandhjul, svinghjul, gearkasser, koblinger, rullekæder mv.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 24.688 personer (2014), heraf 6.068 kvinder (25 procent). Antallet af beskæftigede er faldet med ca. 9 procent over den seneste femårige periode.

Virksomhederne i branchen beskæftiger alle typer af jern- og metalarbejdere, både faglærte og ufaglærte. Desuden en del ingeniører og teknikere inden for metalområdet.

Jobbene i maskinindustrien ligger inden for elektrikerarbejde, arbejde med overfladebehandling og industriel produktion i øvrigt. Desuden udføres en del maskinarbejde m.v., smedearbejde mv., andet mekanikerarbejde, lagerarbejde og maskinførerarbejde.

Desuden er ingeniører beskæftiget i branchen.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

I betragtning af industriens generelle tilbagegang må maskinindustrien siges at klare sig rimeligt, selvom der i løbet af de seneste år er forsvundet mange faglærte job.

I perioden 2006-2015 er branchens omsætning steget fra at udgøre knapt 15 procent til ca. 22 procent af industriens samlede omsætning. 

Mange virksomheder i industrien klarer sig udmærket, og der er fortsat beskæftigelsesmuligheder for faglærte inden for jern og metal.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Få mere at vide

Dansk Industri (DI)
www.di.dk

DS Håndværk & Industri
www.ds-net.dk

CO-Industri
www.co-industri.dk

HK/Industri
www.hk.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Vindmølleindustrien
www.windpower.org