Fremstilling af metal
Arbejdsmarked

Fremstilling af metal

Jern- og metalindustrien fremstiller metaller af malm, råjern eller skrot ved hjælp af elektrometallurgisk og anden metallurgisk procesteknologi.

Virksomhederne fremstiller metallegeringer og superlegeringer. Produkterne formes til plader, stænger og tråd og i flydende form.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Branchens aktiviteter handler om forarbejdning af jern og metal, det vil sige udsmeltning og/eller raffinering af jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Det kan være metaller af malm, råjern eller skrot, der forarbejdes ved hjælp af elektrometallurgisk og anden metallurgisk procesteknologi.

Virksomheder inden for branchen fremstiller også metallegeringer og superlegeringer ved at tilsætte andre kemiske elementer til rene metaller.

De produkter, som fremkommer ved udsmeltning og raffinering, anvendes i processer som valsning, trækning og strengpresning til fremstilling af plader, bånd, stænger og tråd og i flydende form til fremstilling af støbte produkter og andre basisprodukter.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
Branchen omfatter drift af højovne samt fremstilling af råjern, råstål og jernlegeringer. Fremstilling af ingots, stænger og andre halvfabrikata af jern, ulegeret og legeret (fx rustfrit) stål er også omfattet.

Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
Branchen omfatter fremstilling af rør, hule profiler og tilhørende fittings af stål.

Fremstilling af stænger ved koldtrækning
Branchen omfatter fremstilling af stænger og massive sektioner af stål ved koldtrækning, slibning og drejning.

Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
Branchen omfatter fremstilling af fladvalsede stålprodukter ved koldvalsning af varmevalsede flade produkter eller stålstænger. Produkterne kan være med eller uden belægning, oprullede eller i lige stykker - bredden skal være mindre end 600 mm.

Fremstilling af tråd ved koldtrækning
Branchen omfatter fremstilling af ståltråd ved koldtrækning af valsetråd af stål.

Fremstilling af ædelmetaller
Branchen omfatter fremstilling af ædelmetaller, som guld, sølv, platin mv, og legeringer af disse, herunder halvfabrikata og folielaminater af ædelmetaller.

Fremstilling af aluminium
Branchen omfatter fremstilling af aluminium, aluminiumlegeringer og komponenter af aluminium. Branchen omfatter også fremstilling af aluminiumstråd ved trækning og af aluminiumsfolie og -folielaminater.

Fremstilling af bly, zink og tin
Branchen omfatter fremstilling af bly, zink og tin, samt legeringer og komponenter af disse metaller.

Fremstilling af kobber
Branchen omfatter fremstilling af kobber, kobberlegeringer (fx messing, bronze) og komponenter af kobber.

Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
Branchen omfatter fremstilling af ikke-jernholdige metaller, fx nikkel, chrom, magnesium, titan, mangan mv, men ikke ædelmetaller, aluminium, bly, zink, tin og kobber.

Oparbejdning af nukleart brændsel
Branchen omfatter oparbejdning af nukleart brændsel og raffinering af uran. Desuden smeltning og raffinering af uran.

Støbning af jernprodukter
Branchen omfatter støbning af jernprodukter (jernstøberier).

Støbning af stålprodukter
Branchen omfatter støbning af stålprodukter (stålstøberier).

Støbning af letmetalprodukter
Branchen omfatter støbning af støbegods og halvfabrikata af letmetal, herunder aluminium, magnesium, titan (titanium), zink mv.

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
Branchen omfatter støbning af ædelmetal og tungmetal, samt trykstøbning af ikke-jernholdigt støbegods. Støbning af jern, stål og letmetal er ikke omfattet.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 33.341 personer (2014), heraf 5.190 kvinder (16 procent). Antallet har været konstant over den seneste femårige periode.

Beskæftigelsen i branchen ligger inden for en lang række arbejdsområder, især arbejde med overfladebehandling, elektro-, kabel- og tovarbejde, former-, støber- og stålværksarbejde, maskinarbejde m.v., smedearbejde mv., værktøjsmagerarbejde og industriel produktion i øvrigt.

Desuden ansættes folk til lagerarbejde og maskinførerarbejde. Teknikere og ingeniører har job inden for metode- og planlægningsarbejde samt ingeniørarbejde i det hele taget.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt branchens nyansatte medarbejdere (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Diplomuddannelser

  • Afsætningsøkonomi, HD-2.del

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Master of Business Administration, MBA-programmet

Få mere at vide

DS Håndværk & Industri
www.ds-net.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

CO-Industri
www.co-industri.dk

HK/Industri
www.hk.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk