Fremstilling af medicinske instrumenter
Arbejdsmarked

Fremstilling af medicinske instrumenter

En meget lille og meget specialiseret branche fremstiller instrumenter og udstyr til læger og tandlæger.

Andre brugere af produkterne er bandagister, tandteknikere og laboratorier. Der er tale fremstilling med høj grad af præcision.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Branchen hører under anden fremstillingsvirksomhed ligesom fremstilling af høreapparater, bestrålingsudstyr og udstyr til optikere.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
Denne branche omfatter laboratorieapparater, kirurgiske og medicinske instrumenter, operationsudstyr, dentalt udstyr og dentale artikler, ortodontiske varer og apparater, tandproteser.

Til branchens opgaver hører også fremstilling af medicinske, dentale eller lignende møbler, med specielle funktioner som for eksempel tandlægestole.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 3.812 personer (2014), heraf 2.052 kvinder (54 procent). Antallet er faldet med ca. 400 personer over den seneste femårige periode.

 

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyansatte medarbejdere i branchen 2013-2015:

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser iblandt branchens medarbejdere:

Diplomuddannelser

  • Afsætningsøkonomi, HD-2.del

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Få mere at vide

Dansk Industri
www.di.dk

CO-Industri
www.co-industri.dk

HK/Industri
www.hk.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk