Elektriske motorer
Arbejdsmarked

Fremstilling af elektriske motorer

Der findes elektriske aggregater i en lang række motorer og maskiner, der bruges i industrien og i transportsektoren.

Denne branche fremstiller produkter, der genererer, distribuerer og bruger elektrisk strøm. Desuden fremstilles elektrisk belysning, signaludstyr og elektriske husholdningsapparater.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Nogle virksomheder i branchen laver elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller og dele hertil. Vindmølleindustrien arbejder også med opstilling og reparation af vindmøller.

En række fabrikker fremstiller elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer, plader, konsoller, pulte, kabinetter, printplader, elektriske afbrydere, kontakter, sikringer, overspændingsafledere, spændingsstabilisatorer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og forgreningsdåser, relæer, stikdåser, lampefatninger m.v.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere
Branchen omfatter fremstilling af alle elektriske motorer, generatorer og transformerer, men ikke startmotorer til forbrændingsmotorer.

 • Fremstilling af elektriske motorer (undtagen startmotorer med indbygget forbrændingsmotor)
 • Fremstilling af elektriske distributionstransformere
 • Fremstilling af buesvejsningstransformere
 • Fremstilling af fluorescerende forkoblingsenheder (dvs. transformere)
 • Fremstilling af transformatorstationer til elektrisk strømfordeling
 • Fremstilling af spændingsregulatorer til transport og distribution
 • Fremstilling af strømgeneratorer (undtagen ladekontrol til forbrændingsmotorer)
 • Fremstilling af motorgeneratorer (undtagen turbinegeneratorenheder)

Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
Branchen omfatter fremstilling af bla strømsikringer, elektriske relæer, elektriske strømafbrydere og drivmaskinegeneratorer.

 • Fremstilling af strømsikringer
 • Fremstilling af kontrolpaneler til elektrisk strømfordeling
 • Fremstilling af elektriske relæer
 • Fremstilling af kanaler til elektriske strømfordelingstavleapparater
 • Genbevikling af rotorer på fabriksbasis
 • Fremstilling af el-sikringer
 • Fremstilling af strømkoblingsudstyr
 • Fremstilling af elektriske strømafbrydere (undtagen trykknapafbrydere, afbrydere med fjederindkobling, solenoidafbrydere og tilholderafbrydere)
 • Fremstilling af drivmaskinegeneratorer

Fremstilling af batterier og akkumulatorer
Branchen omfatter fremstilling af alle slags batterier og elektriske akkumulatorer.

 • Fremstilling af primærelementer og primærbatterier
 • Elementer, der indeholder mangandioxid, kviksølvdioxid, sølvoxid mv.
 • Fremstilling af elektriske akkumulatorer, herunder dele heraf
 • Separatorer, beholdere, covers
 • Fremstilling af blybatterier
 • Fremstilling af NiCad-batterier
 • Fremstilling af NiMH-batterier
 • Fremstilling af lithiumbatterier
 • Fremstilling af tørbatterier
 • Fremstilling af vådbatterier

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 4.631 personer (2014), heraf 1.275 kvinder (28 procent). Antallet er faldet med ca. 5 procent over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

De hyppigst forekommende uddannelser blandt branchens nyuddannede medarbejdere (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Få mere at vide

Dansk Industri
www.di.dk

CO-Industri
www.co-industri.dk

HK/Industri
www.hk.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3fl.dk