it-branchen
Arbejdsmarked

Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv.

Industrien fremstiller en lang række produkter, der indeholder elektronik, eller som produceres ved hjælp af elektronisk styrede apparater.

Industrien er storleverandør af komponenter til de fleste andre industrier og brancher. Desuden arbejder de med planlægning og design af computersystemer, integration af hardware, software og kommunikationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

En række fabrikker i elektronikindustrien fremstiller it-udstyr som computere, tekstbehandlingsanlæg og ydre enheder. Fabrikkerne står også for installation, men ikke vedligeholdelse, software design eller fremstilling af elektroniske komponenter.

It-udstyr omfatter foruden computere også printere, terminaler, scannere eller optiske læsere.

En række fabrikker i branchen fremstiller telemateriel, herunder også faste sendere og modtagere, radiotelefoniapparater til transportmidler, radiotelefoner, apparater til fjernsynstransmissioner, relæapparater og fjernsynsapparater til industrielt brug samt fjernsynskameraer.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Fremstilling af elektroniske komponenter og plader
Denne branche omfatter fremstilling af halvledere og andre komponenter til elektroniske anvendelser, herunder modstande, integrerede kredsløb (analoge, digitale eller hybride), switches og transducere til elektroniske anvendelser samt lysdioder (LED) og printerkabler, kabler til monitorer, USB-kabler mv.

Fremstilling af printplader o.l.
Branchen fremstiller printplader med monterede komponenter, samt af computermodemmer og grænsefladekort (netværkskort, skærmkort, lydkort etc).

Fremstilling af computere og ydre enheder
Branchen fremstiller computere (stationære, bærbare, tablets etc) og computerudstyr, fx printere, harddiske, skærme, mus og projektorer. Dedikerede computerterminaler, fx pengeautomater eller kasseterminaler, er også omfattet.

Fremstilling af kommunikationsudstyr
Branchen fremstiller udstyr til telefoni, netværk, radio eller tv udsendelse (eller modtagelse) og anden kommunikation. Fx fremstilling af telefoner, routere, gateways, antenner, radio og tv udsendelsesudstyr, alarmsystemer (med signal til kontrolstation) og personsøgere.

Fremstilling af elektronik til husholdninger
Branchen fremstiller elektroniske apparater og udstyr, der især er til private forbrugere. Fx fjernsyn, dvd-afspillere, harddiskoptagere, musikanlæg, spillekonsoller og bilradioer.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 4.910 personer (2014), heraf 1.930 kvinder (40 procent). Antallet er faldet med ca. 20 procent over den seneste femårige periode.

Branchen byder på job inden for elektrikerarbejde, it-montørarbejde samt udviklings- og programmeringsarbejde. Desuden er der ansat ingeniører til arbejde med it, stærk- og svagstrøm samt medarbejdere arbejde med administration og support.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigste uddannelser blandt branchens nyansatte i perioden 2013-2015:

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Der er generelt mangel på dygtige it-medarbejdere især med lange videregående uddannelser. Dog er der en vis tilbagegang i beskæftigelsen for it-konsulenter.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Diplomuddannelser

  • Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
  • Afsætningsøkonomi, HD-2.del
  • Diplom i ledelse

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.di.dk

DI Digital

CO-Industri
www.co-industri.dk

HK/Industri
www.hk.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

IT-Brancheforeningen
www.itb.dk

Prosa
www.prosa.dk