kemisk industri
Arbejdsmarked

Fremstilling af basiskemikalier

Den kemiske industri omdanner organiske og uorganiske råmaterialer ved hjælp af en kemisk proces og dannelse af produkter.

Man skelner mellem fremstilling af basiskemikalier og fremstilling af mellemprodukter og færdige produkter, der fremstilles ved videreforarbejdning af basiskemikalier.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Denne industris virksomheder arbejder med omdannelse ved en kemisk proces af organiske og uorganiske råmaterialer og fremstilling af basiskemikalier.

Basiskemikalier kan være flydende eller komprimerede industrigasser, fx oxygen, nitrogen, hydrogen og inaktive gasser som argon. Desuden ristning af jernsulfid, brænding af svovlkis og andre naturlige jernsulfider og fremstilling af gasser til teknisk brug. Det er også farvestoffer og pigmenter af ethvert materiale i uforarbejdet form eller som koncentrater.

Andre uorganiske basiskemikalier er uorganiske syrer, alkalimetaller, natronlud, andre uorganiske baser og forbindelser samt beg. Endelig er det enzymer og andre organiske forbindelser, trækul og syntetisk glycerol.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Fremstilling af industrigasser
Branchen fremstiller flydende eller komprimerede, industrigasser og medicinske gasser.

Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
Branchen fremstiller farvestoffer og pigmenter i uforarbejdet form eller som koncentrater; produkter af den type, der bruges som fluorescerende blegemidler eller som luminophorer.

Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
Branchen fremstiller uorganiske basiskemikalier ved hjælp af grundlæggende processer. Normalt er produkterne separate kemiske elementer eller forbindelser, fx syrer eller baser. Fremstilling af destilleret vand er også omfattet.

Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
Branchen fremstiller organiske basiskemikalier ved hjælp af grundlæggende processer som fx termisk krakning og destillation. Normalt er produkterne separate kemiske elementer eller forbindelser.

Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
Branchen fremstiller bl.a. gødningsstoffer, nitrogenprodukter, pottemuld og havemuld.

Fremstilling af plast i ubearbejdet form
Branchen fremstiller ubearbejdet plast, fx polymerer, polyamider og silikoner. Produkterne bruges af andre industrier til fremstilling af industriprodukter.

Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form
Branchen fremstiller ubearbejdet syntetisk gummi.

Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
Branchen fremstiller pesticider og andre sprøjtemidler til landbruget, herunder insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtsbekæmpelsesmidler, sneglegift og af andre agrokemiske produkter.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 4.740 personer (2014), heraf 1.633 kvinder (34 procent). Antallet er steget med ca. 20 procent over den seneste femårige periode.

Blandt de ansatte er en del ingeniører og biokemikere. I produktionen findes mange faglærte og en del ansatte med specialarbejderbaggrund, men kravet til uddannelse er stigende.

Beskæftigelsen ligger inden for områderne kemi- og medicinalarbejde, lagerarbejde og industriel produktion i øvrigt samt en del teknikere.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Den traditionelle kemiske industri har oplevet en vis tilbagegang som beskæftigelsesområde.

Udviklingen og forskningen er præget af behovet for at finde erstatninger for råolie som et af de vigtigste råstoffer for industrien og ønsket om at udvikle nye produkter.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Få mere at vide

Dansk Industri
www.di.dk

CO-Industri
www.co-industri.dk

HK/Industri
www.hk.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk