elektronikindustri
Arbejdsmarked

Fremstilling af andet elektronisk udstyr

Elektronikindustrien fremstiller en lang række produkter, der indeholder elektronik, eller som produceres ved hjælp af elektronisk styrede apparater.

Elektronik er en naturlig del af de fleste apparater og maskiner, der anvendes inden for fx kommunikation, databehandling, måleteknik samt styring og overvågning eller i hjemmet, fx i køkkenmaskiner og vaskemaskiner.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Grene af elektronikindustrien fremstiller en lang række produkter, der bruges til måling og registrering eller som indgår i elektronisk styrede apparater.

Industrien er storleverandør af komponenter til de fleste andre industrier og brancher.

Denne branche fremstiller måle-, afprøvnings-, navigations- og kontroludstyr til diverse industrielle og ikke-industrielle formål, herunder tidsbaserede måleenheder som fx ure o.l.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
Branchen omfatter fremstilling af udstyr, der bruges til måling, afprøvning, kontrol, søgning eller navigation.

 • Fremstilling af flymotor-instrumenter
 • Fremstilling af afprøvningsudstyr til bil-emissioner
 • Fremstilling af meteorologiske instrumenter
 • Fremstilling af udstyr til afprøvning og inspektion af fysiske egenskaber
 • Fremstilling af polygrafmaskiner
 • Fremstilling af strålingsdetektions- og overvågningsinstrumenter
 • Fremstilling af målingsinstrumenter
 • Fremstilling af termometre af væske- eller bimetaltypen (undtagen medicinske)
 • Fremstilling af fugtighedsregulatorer
 • Fremstilling af centralvarmeregulatorer
 • Fremstilling af flamme- og brænderkontrolanordninger
 • Fremstilling af spektrometre
 • Fremstilling af pneumatiske målere
 • Fremstilling af forbrugsmålere (fx vand, gas, elektricitet)
 • Fremstilling af gennemstrømningsmålere og tælleenheder
 • Fremstilling af tællere
 • Fremstilling af minesøgere, impulsgeneratorer (signalgeneratorer); metaldetektorer
 • Fremstilling af søge-, detekterings-, navigations-, luftfarts- og skibsudstyr, herunder sonar-bøjer
 • Fremstilling af radarudstyr
 • Fremstilling af GPS-enheder
 • Fremstilling af klimastyringssystemer og automatiske styresystemer til apparater
 • Fremstilling af måle- og registreringsudstyr (fx "sort kasse" i fly)
 • Fremstilling af bevægelsesdetektorer
 • Fremstilling af radarer
 • Fremstilling af analytiske laboratorieinstrumenter (fx blodanalyseudstyr)
 • Fremstilling af laboratorievægte, inkubatorer og diverse laboratorieapparater til måling, afprøvning mv.
 • Fremstilling af andre målings- og kontrolenheder som fx strålingsdetektionsudstyr, polygrafmaskiner, termometre (undtagen medicinsk bimetaltype), meteorologiske instrumenter

Fremstilling af ure
Branchen omfatter fremstilling af ure og apparater med indbygget ur, fx parkometre og tidsafbrydere, samt urkasser, urværk og dele til ure.

 • Fremstilling af ure af enhver art, herunder ure i instrumentbrætter
 • Fremstilling af urkasser, herunder kasser af ædelmetaller
 • Fremstilling af apparater til tidskontrol og tidsmåling og på anden vis visning af tidsintervaller med et urværk eller en synkron motor som fx
 • Parkometre
 • Tidsafbrydere
 • Tids-/datostempler
 • Minutalarmure
 • Fremstilling af kontakture og andre udgaver med et urværk eller en synkron motor
 • Tidslåse
 • Fremstilling af komponenter til ure
 • Urværk til ure af enhver art
 • Fjedre, sten, skiver, visere, plader, broer og andre dele
 • Urkasser og -kabinetter af alle materialer

Fremstilling af høreapparater og dele hertil
Branchen omfatter fremstilling af høreapparater og dele til høreapparater.

Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr
Branchen omfatter fremstilling af fx røntgenudstyr, CT-scannere, dialyseudstyr, elektrokardiografer, ultralydsscannere, medicinsk laserudstyr samt mad- og mælkebestrålingsudstyr.

 • Fremstilling af bestrålingsapparater og -rør (fx industrielle, diagnostiske, terapeutiske, forskningsmæssige og videnskabelige)
 • Fremstilling af røntgenudstyr
 • Fremstilling af CT-scannere
 • Fremstilling af PET-scannere
 • Fremstilling af MRI-udstyr
 • Fremstilling af dialyseudstyr
 • Fremstilling af medicinsk ultralydsudstyr
 • Fremstilling af elektrokardiografer
 • Fremstilling af medicinsk laserudstyr
 • Fremstilling af medicinsk endoskopiudstyr
 • Fremstilling af mad og mælke bestrålingsudstyr

Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
Branchen omfatter fremstilling af blaoptiske spejle, mikroskoper, optiske måleinstrumenter, digitalkameraer og filmkameraer mv.

 • Fremstilling af optiske spejle
 • Fremstilling af optisk kanonsigteudstyr
 • Fremstilling af optisk placeringsudstyr
 • Fremstilling af optiske forstørrelsesinstrumenter
 • Fremstilling af optiske præcisionsværktøjer til maskinarbejdere
 • Fremstilling af optiske komparatorer
 • Fremstilling af kameraer (film- og digitalkameraer)
 • Fremstilling af filmprojektorer og lysbilledapparater
 • Fremstilling af overheadprojektorer
 • Fremstilling af optiske målings- og kontrolenheder og -instrumenter (fx brandstyringsudstyr, fotografiske lysmålere, afstandsmålere)
 • Fremstilling af linser, optiske mikroskoper, kikkerter og teleskoper
 • Fremstilling af lasersamlinger
 • Fremstilling af farvefiltre

Fremstilling af magnetiske og optiske media
Branchen omfatter fremstilling af tomme (uindspillede), magnetiske og optiske optagemedier som fx tomme magnetiske lyd- og videobånd og -kassetter, dvd'er, tomme disketter, tomme optiske diske og harddiskmedier

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 10.072 personer (2014), heraf 3.508 kvinder (35 procent). Antallet er steget ganske svagt over den seneste femårige periode.

I elektronikindustrien beskæftiges faglærte med elektrikerarbejde, it-montørarbejde samt udviklings- og programmeringsarbejde. Desuden er der folk ansat til metode- og planlægningsarbejde samt ingeniører til arbejde med it, stærk- og svagstrøm.

Elektronikbranchernes virksomheder giver desuden beskæftigelse til administrativt personale og arbejder tæt sammen med virksomheder inden for Videnskabelig forskning og udvikling.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Branchen arbejder med en række af de nyeste landvindinger, it, lysledere og elektroniske netværk.

Udvikling af nyt udstyr giver danske virksomheder en lys fremtid. Særligt medicoindustrien oplever kraftig vækst.

I elektronikindustrien arbejder man desuden med udvikling af nye chips og nye lagermedier ved hjælp af nanoteknologi. Et andet lovende eksempel er biometri - teknologiske løsninger, der bruger kroppens mål til at identificere folk.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Få mere at vide

Dansk Industri
www.di.dk

Importørforeningen for Professionel Elektronik (IFPE)
www.professionel-elektronik.dk

Medicoindustrien
www.medicoindustrien.dk

CO-Industri
www.co-industri.dk

HK/Industri
www.hk.dk