Betonindustri og teglværker
Arbejdsmarked

Betonindustri og teglværker

Virksomhederne i denne branche giver sig af med at fremstille produkter af et enkelt stof af mineralsk oprindelse.

De vigtigste er fremstilling af glas- og glasvarer, keramiske produkter, teglsten og produkter af brændt ler samt cement og gips.

Fremstillingen af tilhuggede og færdigbearbejdede sten og andre mineralske produkter er også omfattet af branchen.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Teglværker fremstiller mursten og tagsten. Cementfabrikker brænder forskellige typer cement, kalkværker fremstiller brændt kalk, ligesom de producerer brændt dolomit. Eller de fremstiller brændt gips.

Betonfabrikker og mørtelværker fremstiller produkter af moler og andre kiselholdige jordarter, mens betonvarefabrikker fremstiller produkter af beton, cement og kunststen.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen omfatter en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende arbejdsopgaver:

Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
Branchen omfatter fremstilling af keramiske teglsten, fliser og belægningssten, der ikke er konstruktionsmæssige.

 • Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
 • Fremstilling af ikke-ildfaste keramiske fliser til beklædning af gulve o.l., mosaikfliser mv.
 • Fremstilling af ikke-ildfaste keramiske belægningssten og -fliser

Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
Branchen omfatter fremstilling af mursten, tagsten, drænrør og andre konstruktionsmæssige byggematerialer af brændt ler.

 • Fremstilling af konstruktionsmæssige ikke-ildfaste byggematerialer af ler
 • Keramiske mursten, tagsten, skorstenspiber, drænrør mv.
 • Fremstilling af gulvblokke af brændt ler

Fremstilling af cement
Branchen omfatter fremstilling af bla hydraulisk cement og cementklinker. Fremstilling af færdig- eller tørblandet mørtel og beton er ikke omfattet.

 • Fremstilling af cementklinker og hydraulisk cement, herunder portlandcement, aluminatcement, slaggecement og superfosfatcement

Fremstilling af kalk og gips
Branchen omfatter fremstilling af kalk og gips. Fremstilling af gipsprodukter og gipsvarer er ikke omfattet.

 • Fremstilling af ulæsket kalk, læsket kalk og hydratkalk
 • Fremstilling af gips af brændt gips eller brændt sulfat
 • Fremstilling af brændt dolomit

Fremstilling af byggematerialer af beton
Branchen omfatter fremstilling af byggematerialer af beton. Det kan være fliser, plader, rør og piller af beton, men også større præfabrikerede bygningselementer, hvor hovedmaterialet er beton eller cement.

 • Betonvarefabrik
 • Fremstilling af produkter af færdigstøbt beton, cement eller kunststen, der anvendes som byggematerialer
 • Fliser, kantsten, mursten, brædder, plader, paneler, rør, piller mv.
 • Fremstilling af præfabrikerede elementer til bygge- og anlægsarbejder af cement, beton og kunststen

Fremstilling af byggematerialer af gips
Branchen omfatter fremstilling af byggematerialer af gips, fx plader og paneler.

 • Fremstilling af gipsartikler til byggeri
 • Brædder, plader, paneler mv.

Fremstilling af færdigblandet beton
Branchen omfatter fremstilling af færdigblandet og tørblandet beton og mørtel.

 • Fremstilling af færdigblandet og tørblandet beton og mørtel

Fremstilling af mørtel
Branchen omfatter fremstilling af pulvermørtel.

 • Fremstilling af pulvermørtel

Fremstilling af fibercement
Branchen omfatter fremstilling af fibercement. Branchen omfatter også fremstilling af produkter af asbestcement og cellulosefibercement, fx bølgeplader, tagsten, krukker og rør.

 • Fremstilling af fibercement
 • Fremstilling af byggematerialer af plantedele (træuld, strå, rør, siv) agglomereret med cement, gips eller andre mineralske bindemidler
 • Fremstilling af produkter af asbestcement eller cellulosefibercement o.l.
 • Bølgeplader, andre plader, paneler, tagsten, rør, beholdere, trug, kummer, køkkenvaske, krukker, møbler, vinduesrammer mv.

Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
Branchen omfatter fremstilling af produkter af beton, gips, cement eller kunststen, fx statuer, møbler, relieffer, krukker mv. Byggematerialer er ikke omfattet.

 • Fremstilling af andre produkter af beton, gips, cement eller kunststen
 • Statuer, møbler, bas- og haut-relieffer, vaser, urtepotter mv.

Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
Branchen omfatter tilskæring, tilhugning og færdigbearbejdning af sten - til byggeri, veje, kirkegårde mv. Fremstilling af møbler og statuer af sten er også omfattet.

 • Tilskæring, tilhugning og færdigbearbejdning af sten til anvendelse i byggeri, på kirkegårde, på veje mv.
 • Fremstilling af møbler af sten
 • Fremstilling af statuer af sten, bortset fra kunstneriske originaler

Fremstilling af slibemidler
Branchen omfatter fremstilling af naturlige og kunstige slibemidler, fx sandpapir og slibesten. Fremstilling af møllesten er også omfattet.

 • Fremstilling af møllesten, slibesten samt naturlige og kunstige 

Fremstilling af asfalt og tagpap
Branchen omfatter fremstilling af asfalt, produkter af asfalt og tagpap. Udlægning af asfalt henvises til 42.10.00

 • Asfaltfabrikker
 • Fremstilling af produkter af asfalt og lignende materiale, fx asfaltbaserede klæbemidler, kultjærebeg mv.
 • Fremstilling af tagpap

Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter
Branchen omfatter fremstilling af en række ikke-metalholdige mineralske produkter, bl.a. isoleringsmaterialer (fx mineraluld), friktionsmaterialer, produkter af tørv, kattegrus, kul- og grafitprodukter.

 • Fremstilling af friktionsmateriale og umonterede dele af sådant materiale med en base af mineralske stoffer eller cellulose
 • Fremstilling af mineralske isoleringsmaterialer
 • Slaggeuld, stenuld og lignende mineraluld; ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler og lignende varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende materialer
 • Fremstilling af produkter af forskellige mineralske stoffer
 • Forarbejdet glimmer og produkter af glimmer, tørv, grafit (bortset fra elektriske artikler) mv.
 • Fremstilling af kul- og grafitfibre og -produkter (bortset fra elektroder og elektriske anvendelsesområder)
 • Fremstilling af kunstig korund
 • Fremstilling af kattegrus
 • Fremstilling af kalcineret kaolin
 • Fremstilling af tørret og malet lerpulver til keramikindustrien

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 9.008 personer (2014), heraf 1.312 kvinder (13 procent). Antallet har været stabilt over den seneste femårige periode.

Branchen giver arbejde til en del ufaglærte i produktionen. Der er også ansat faglærte med uddannelse inden for byggefagene.Desuden beskæftiger branchen en række ingeniører.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Fremtidsmuligheder

Både de gamle porcelænsfabrikker og glasværkerne har måttet reducere voldsomt, glasværkerne især fordi produktionen i høj grad er flyttet til udlandet.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Masteruddannelser

Få mere at vide

Dansk Industri (DI)
www.di.dk

Dansk Byggeri
www.danskbyggeri.dk

Dansk Betonforening (DBF)
www.danskbetonforening.dk

Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning
www.kooperationen.dk

Fagligt Fælles Forbund - 3f
www.3f.dk