Arbejdsmarkedets brancher

Industri

Industri er fællesbetegnelsen for den del af samfundets vareproduktion, der sker uden for bygge- og anlæg samt landbrugs - og råvaresektoren.

Industrien har haft en faldende betydning de seneste 50 år, både beskæftigelsesmæssigt og i forhold til produktion og økonomi. Fødevareindustrierne står for godt 20 procent af industriens samlede omsætning efterfulgt af maskinindustri, medicinalindustrien og kemisk industri.

To branchegrupper har haft voksende betydning, maskinindustri, hvor især fremstilling af motorer, vindmøller og pumper har bidraget, samt medicinalindustri.

Branchegrupper med faldende betydning er fx råstofindindvinding og træ- og papirindustri. Industrien beskæftiger omkring 350.000 personer, både højtuddannede, teknikere og hårndværkere samt ufaglærte.