foto af restaurant
Arbejdsmarked

Restauranter

Restaurationsbranchen tilbyder måltider og drikkevarer i traditionelle restauranter, cafeterier og virksomheder, der leverer mad ud af huset.

Branchen ansætter personer med en lang række meget forskellige uddannelser, både på deltid og i kortere perioder.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Restaurationsvirksomhed er salg af madretter til fortæring på stedet samt salg af drikkevarer, som indtages sammen med maden. Virksomhederne er restauranter, selvbetjeningsrestauranter, cafeterier og fastfood-salgssteder som fx burgerbarer.

Restauranter er foruden steder med salg af måltider med bordservering også drift af spisevogne, cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer, burgerbarer og pizzeriaer samt selskabslokaler, forsamlingshuse m.v.

Værtshuse, diskoteker, caféer, kaffebarer er steder, der sælger drikkevarer - overvejende øl og spiritus - til indtagelse på stedet. Det kan også være beværtninger med musik som diskoteker og natklubber.

Kantiner sælger mad og drikkevarer som regel til lavere priser til ansatte i virksomheder eller til personale og elever på uddannelsesinstitutioner.

Catering og diner transportable omfatter salg af mad, tilberedt i centrale køkkener til levering ud af huset til selskaber, filmhold samt til flyselskaber.

Branchen er kendetegnet ved at have et stort antal små virksomheder, og det er på de lokale restauranter, fastfoodsteder og cafeteriaer, at langt de fleste i branchen arbejder.

Konkurrencen i restaurationsbranchen er hård. Folk i branchen etablerer virksomheder i stort antal, men sælger dem også hurtigt igen. At drive en restaurant kræver en stor arbejdsmæssig indsats, især i de større byer, hvor konkurrencen er særlig hård og forbrugerne kritiske.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Restauranter
Branchen omfatter restaurationsvirksomhed, hvor der serveres mad for siddende gæster. Branchen omfatter restauranter, cafeterier, fastfoodrestauranter samt cafeer og kroer med hovedvægten lagt på servering af mad. Kroer med overnatningsfaciliteter er undtaget.

 • Restauranter
 • Cafeterier
 • Cafeer med hovedvægten lagt på servering af mad
 • Kroer med hovedvægten lagt på servering af mad
 • Fastfoodrestauranter

Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
Branchen omfatter bl.a. pizzeriaer, grillbarer, isbarer, pølsevogne, mobile madboder og tilberedning af mad i markedsboder.

 • Pizzeriaer
 • Grillbarer
 • Isbarer
 • Pizzaudbringning
 • Spisesteder, der leverer mad ud af huset
 • Isbiler
 • Pølsevogne
 • Mobile madboder
 • Tilberedning af mad i markedsboder
 • Restaurations- og barvirksomhed i forbindelse med befordring, når denne udføres af separate enheder

Event catering
Branchen omfatter cateringvirksomhed, i forbindelse med enkeltbegivenheder, på kontraktlige aftaler med kunden, fx eventcatering, diner tranportable, kogekoner og salg af mad, der tilberedes i centrale køkkener til levering ud af huset. Branchen omfatter ikke fremstilling af letfordærvelige fødevarer til videresalg.

 • Event catering
 • Diner transportable
 • Kogekoner
 • Salg af mad, der tilberedes i centrale køkkener til levering ud af huset

Anden restaurationsvirksomhed
Branchen omfatter erhvervsmæssig catering, på grundlag af en kontraktlig aftale med kunden i en nærmere angivet periode, fx drift af madboder i en sportshal, drift af kantiner eller cafeterier i fx. kontorbygninger, skoler eller hospitaler samt i forsamlingshuse. Branchen omfatter ikke fremstilling af letfordærvelige fødevarer til videresalg.

 • Underleverandører af mad for transportvirksomheder
 • Drift af madboder o.l. på koncessionsbasis i sportshaller o.l.
 • Drift af kantiner eller cafeterier (fx i fabrikker, kontorbygninger, hospitaler og skoler) på koncessionsbasis
 • Forsamlingshuse

Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
Branchen omfatter barer, cocktailbarer, diskoteker, værtshuse, kaffebarer, juicebarer, caféer og mobile drikkevareboder, med hovedvægten lagt på tilberedning og servering af drikkevarer til umiddelbar indtagelse på stedet.

 • Barer
 • Cocktailbarer
 • Diskoteker (med hovedvægten lagt på servering af drikkevarer)
 • Værtshuse
 • Kaffebarer
 • Juicebarer
 • Caféer (med hovedvægten lagt på servering af drikkevarer)
 • Mobile drikkevareboder

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 81.415 personer (2014), heraf 41.666 kvinder (51 procent). Antallet er vokset med næsten 20 procent over den seneste femårige periode.

Der er en markant overvægt af unge arbejdstagere blandt de beskæftigede i hotel- og restauranterhvervet. Specielt kvinder i alderen 16-24 år dominerer i antal. Der er mange deltids- og sæsonansatte og en ret hurtig gennemstrømning af personale.

Branchens internationale tilsnit giver gode muligheder for at få uddannelse og erfaring i udlandet.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 500 nyuddannede

Uddannelser med 100-500 nyuddannede

Uddannelser med 50-100 nyuddannede

Uddannelser med 30-50 nyuddannede

Uddannelser med 25-30 nyuddannede

Restaurationsbranchen er aftager af nyuddannede med en bred vifte af uddannelser, herunder mange med lidt eller ingen relation til branchen. En række af disse ansættelsesforhold er deltidsansættelser eller af kortere varighed, fra nogle måneder til få år.

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Restaurationsbranchen er vokset stærkt inden for de senere år og har i høj grad fungeret som aftager af unge under uddanenlse samt nyuddannede, der ikke umiddelbart har ønsket eller kunnet få ansættelse i forlængelse af deres uddanenlse.

Det er normalt at ansættelse i branchen omfatter arbejde på mindre end fuld tid, ligesom beskæftigelsen er af kortere varighed, fra få måneder til få år.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Få mere at vide

HORESTA - Hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation
www.horesta.dk

3f - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk