Hoteller
Arbejdsmarked

Hoteller

Hotelbranchen omfatter virksomheder, der tilbyder overnatning og indtagelse af mad og drikke, eller bare en af delene.

Til overnatningssteder regnes også feriekolonier, værelsesudlejning til turister, drift af sovevogne samt lejrskoler og spejderhytter.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Overnatningssteder omfatter hoteller, moteller, feriepensionater og kroer med overnatningsfaciliteter, hvor gæster lejer sig ind typisk for kortere tid. Desuden findes konferencecentre og kursusejendomme med mødelokaler, hvor overnatnings- og restaurationsfaciliteterne er forbeholdt konference- og kursusdeltagere.

Andre virksomheder tilbyder overnatning, fx feriebyer, hytter og lejligheder, campingpladser eller andre steder som fx værelsesudlejning til turister, vandrehjem og overnatningshytter.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Hoteller
Branchen omfatter indkvartering på dags- eller ugebasis, på fx hoteller, kroer med overnatningsfaciliteter, kurhoteller eller moteller, hvor der tilbydes daglig rengøring og sengeredning. Virksomheder i denne branche tilbyder desuden en række yderligere serviceydelser, som fx adgang til forplejning, parkering, vask, svømmebasin, fitnessrum mm.

  • Hoteller
  • Feriehoteller
  • Kroer med overnatningsfaciliteter
  • Hoteller med suiter/ferielejligheder
  • Kurhoteller
  • Moteller
  • B & B med daglig rengøring

Konferencecentre og kursusejendomme
Branchen omfatter konferencecentre og kursusejendomme.

Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
Branchen omfatter indkvartering på dags- eller ugebasis, som fx vandrehjem, lejrskoler, gæstelejligheder- og bungalower samt møblerede hytter og sommerhuse. Rengøring er typisk en service, der betales ekstra for, eller som udføres efter endt ophold. Branchen omfatter fx. B&B uden daglig rengøring og selvbetjeningshoteller.

Det er overnatningsfaciliteter udbudt af vandrehjem, lejrskoler, ferielejre o.l., gæstelejligheder og – bungalower, feriecentre, ferielejligheder, møblerede hytter og sommerhuse samt B & B uden daglig rengøring.

Campingpladser
Branchen omfatter drift af eks. campingpladser, shelter, plads til teltopslagning, lejrpladser og fiske- og jagtlejre til korttidsgæster samt udbud af plads og faciliteter til fritidskøretøjer.

Desuden udbud af plads og faciliteter til fritidskøretøjer eller drift af campingpladser, lejrpladser, fiske- og jagtlejre og lignende faciliteter til korttidsgæster.

Andre overnatningsfaciliteter
Branchen omfatter udbud af længerevarende indkvartering i enkeltværelser, delte værelser eller sovesale for fx studerende eller sæsonarbejdere. Det kan være arbejderkollegier, jernbanevogne, logihuse og pensionater.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 18.975 personer (2014), heraf 10.760 kvinder (57 procent). Antallet har været stabilt over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

De hyppigste uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2025):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Der er en markant overvægt af unge arbejdstagere blandt de beskæftigede i hotel- og restauranterhvervet. Specielt kvinder i alderen 16-24 år dominerer i antal. Der er mange deltids- og sæsonansatte og en ret hurtig gennemstrømning af personale.

Branchens internationale tilsnit giver gode muligheder for at få uddannelse og erfaring i udlandet.

Mere uddannelse

De hyppigste efteruddannelser og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Få mere at vide

HORESTA - Hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation
www.horesta.dk

3f - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk