Supermarkeder og varehuse
Arbejdsmarked

Supermarkeder og varehuse

Detailhandel er videresalg af indkøbte varer til personlig brug eller husholdningsbrug, gennem forretninger, stadepladser mv.

Detailhandel beskæftiger sig med salg af varer til forbrugere. Salget foregår som regel i fysiske butikker, men også i butikker på internettet. Med til detailhandelsvirksomhed hører butikkernes indkøb af varer med det formål at sælge dem videre til forbrugerne.

Fold alle afsnit ud

Om brancen

Detailhandel med en lang række varer og forbrugsgoder foregår fra specialiserede butikker og salgssteder. Butikkerne kan være samlet i et supermarked eller et varehus, hvor salgsstederne er opdelt efter varernes art og karakter. Fødevarer sælges for sig og i afdelinger, der svarer til specialbutikkerne, fx en frugt- og grøntafdeling, slagter- og viktualievarer eller brød og kager.

Supermarkeder er fortrinsvis koncentreret omkring fødevarer, mens varehuse typisk omfatter forbrugsgoder som skotøj og beklædning, husholdningsartikler og lignende.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Købmænd og døgnkiosker
Branchen omfatter butikker med et begrænset varesortiment inden for føde-, drikke- og tobaksvarer.

 • Detailhandel overvejende med føde-, drikke- og tobaksvarer fra almindeligvis mindre butikker med begrænset varesortiment
 • Kiosker med udvidet åbningstid

Supermarkeder
Branchen omfatter supermarkeder, der har et komplet varesortiment. Non-food salget skal udgør mindre end 20 procent. Butikker i denne branche har som regel et salgsareal på mindst 400 m2.

 • Forretninger med fuldt fødevaresortiment og et salgsareal på mindst 400 m2 hvor non-food-varer som hovedregel udgør mindre end 20 procent af detailomsætningen

Discountforretninger
Branchen omfatter butikker med sparsom butiksindretning og et begrænset varesortiment, der for det for meste er hverdagsvarer som kolonial, mejeriprodukter og ferske kød varer. Butikker i denne branche er som regel mellem 400m2 og 1000m2

 • Selvbetjeningsbutikker med sparsom butiksindretning og med et begrænset varesortiment
 • Varesortimentet er primært indenfor kolonial, drikkevarer, konserves, mejeriprodukter, pålægsvarer og fersk kød
 • Butiksstørrelsen er typisk på mellem 400 m2 og 1.000 m2

Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
Denne undergruppe omfatter detailhandel med en række forskellige varesortimenter i samme enhed (ikke-specialiserede forretninger), almindeligvis fra større forretninger, som fx stormagasiner og varehuse.

 • Detailhandel med et stort varesortiment, hvor der ikke er hovedvægt på føde-, drikke- og tobaksvarer. Varesortimentet omfatter mange varegrupper, der henhører under forskellige specialforretninger i branchegrupperne 47.4 - 47.7, og hvor omsætningen for en enkelt varegruppe ikke må udgøre mere end halvdelen af den samlede omsætning.
 • Stormagasiner, der har et bredt varesortiment, herunder tøj, møbler, husholdningsapparater, isenkram, kosmetik, smykker, legetøj, sportsartikler mv.
 • Selvbetjeningsbutikker, der har fuldt fødevaresortiment og hvor omsætningen af non-food-varer udgør mere end 20 % og hvor salgsarealet udgør mindst 1.500 m2
 • Forretninger med et bredt sortiment af udsalgsvarer og et salgsareal på mindst 2.500 m2 med betjening i de enkelte afdelinger
 • Varehuse
 • Stormagasiner

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger i alt (2014) 99.150 personer, heraf 52.911 kvinder (53 procent). Beskæftigelsen er vokset med ca. 5.000 over den seneste femårige periode.

Beskæftigelsen skal dog sammenholdes med væksten i beskæftigelsen i internethandel, der i samme periode er vokset med 30-40 procent.

Detailhandelen i det hele taget beskæftiger relativt mange medarbejdere på deltid, de fleste er beskæftiget i supermarkeder og kolonialhandler samt varehuse og stormagasiner.

En tiendedel af medarbejderne har et uddannelsesniveau ud over erhvervsuddannelse.

Andelen af faglærte varierer også meget inden for detailhandelens forskellige brancheområder. Handel med specialvarer kræver inden for nogle områder højt specialiserede medarbejdere.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 500 nyuddannede

Uddannelser med 100-500 nyuddannede

Uddannelser med 30-100 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsen, såvel som antallet af job, har været stigende siden starten af 1990'erne, Frem til krisen satte ind i 2008 oplevede branchen en kraftig vækst. Da krisen ramte, gik det i høj grad ud over detailhandlen.

Detailhandelen er en relativ ung branche, hvor langt de fleste medarbejdere er under 40 år. Der er et overtal af kvinder blandt de ansatte, især inden for handel med dagligvarer, beklædning og lignende. Mændene er i overtal inden for varegrupper som hvidevarer, radio/tv og andre tekniske artikler.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelser

Offetlig virksmhedsøkonomi, HD-2.del

HD-2.del , organisation og ledelse

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.