Specialbutikker med fødevarer
Arbejdsmarked

Specialbutikker med fødevarer

Detailhandel er videresalg af indkøbte varer til personlig brug eller husholdningsbrug, gennem forretninger, stadepladser mv.

Detailhandel beskæftiger sig med salg af varer til forbrugere. Salget foregår som regel i fysiske butikker, men også i butikker på internettet. Med til detailhandelsvirksomhed hører butikkernes indkøb af varer med det formål at sælge dem videre til forbrugerne.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Specialforretninger, der handler med føde-, drikke- og tobaksvarer, er fx frugt- og grøntforretninger med og uden blomster. Det er planteforhandlere og havecentre samt torve- og stadehandel med frugt og grønt.

I andre specialbutikker foregår der foruden salg en produktion eller tilvirkning af typisk fødevarer. Det gælder fx slagter- og viktualieforretninger, smørrebrødsforretninger samt fisk- og vildtforretninger. Det gælder endvidere bagerier og chokolade- og konfektureforretninger samt visse iskiosker.

Andre specialbutikker med fødevarer er vinforretninger, tobaksforretninger, osteforretninger, helsekostforretninger samt kaffe-, te- og delikatesseforretninger.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Frugt- og grøntforretninger
Branchen omfatter butikker, der sælger frugt og grønt til privatpersoner.

Slagter- og viktualieforretninger
Branchen omfatter slagterforretninger, der sælger kød, kødvarer samt fjerkræ til privatpersoner. Smørrebrødsforretninger er også omfattet af denne branche.

 • Specialforretninger inden for
  • Kød og kødvarer, herunder fjerkræ
 • Smørrebrødsforretninger

Fiskeforretninger
Branchen omfatter fiske- og vildtforretninger, der sælger fisk og ligende til privatpersoner.

 • Specialforretninger inden for
  • Fisk, krebs og bløddyr og afledte produkter samt vildtforretninger

Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer
Branchen omfatter forretninger, uden eget bageri, der sælger brød og kager, samt slikbutikker. Branchen omfatter også forretninger, der benytter "bake-off.

 • Detailhandel med brød uden eget bageri
 • Detailhandel med chokolade og konfekture
 • Iskiosker

Detailhandel med drikkevarer
Branchen omfatter butikker, der sælger drikkevarer med/uden alkohol til privatpersoner, fx vinforretninger.

 • Specialforretninger inden for
  • Drikkevarer (ikke til indtagelse på stedet)
  • Alkoholiske drikkevarer
  • Alkoholfri drikkevarer
  • Vinforretninger

Tobaksforretninger Branchen omfatter butikker, der sælger tobak og ligende produkter til privatpersoner.

 • Specialforretninger inden for
  • Tobak
  • Tobaksprodukter

Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
Branchen omfatter specialforretninger med salg af fødevarer til privatpersoner fx ost, helseprodukter, kaffe/the eller delikatesser.

 • Specialforretninger inden for
  • Mejeriprodukter og æg
  • Andre fødevareprodukter i.a.n.
 • Kaffe-, the- og delikatesseforretninger
 • Osteforretninger
 • Helsekostforretninger

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger i alt (2014) 10.700 personer, heraf 6.035 kvinder (56 procent). Beskæftigelsen har været stabil over den seneste femårige periode.

Beskæftigelsen skal dog sammenholdes med væksten i beskæftigelsen i internethandel, der i samme periode er vokset med 30-40 procent.

Detailhandelen beskæftiger relativt mange medarbejdere på deltid. Flest er beskæftiget i supermarkeder og kolonialhandler samt varehuse og stormagasiner.

En tiendedel af medarbejderne har et uddannelsesniveau ud over erhvervsuddannelse.

De såkaldte kernemedarbejdere har ofte en erhvervsfaglig baggrund, mens de mere løst tilknyttede kan have meget forskellig uddannelsesbaggrund.

Andelen af faglærte varierer også meget inden for detailhandelens forskellige brancheområder. Handel med specialvarer kræver inden for nogle områder højt specialiserede medarbejdere.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsen, såvel som antallet af job, har været stigende siden starten af 1990'erne, Frem til krisen satte ind i 2008 oplevede branchen en kraftig vækst. Da krisen ramte, gik det i høj grad ud over detailhandlen.

Detailhandelen er en relativ ung branche, hvor langt de fleste medarbejdere er under 40 år. Der er et overtal af kvinder blandt de ansatte, især inden for handel med dagligvarer, beklædning og lignende. Mændene er i overtal inden for varegrupper som hvidevarer, radio/tv og andre tekniske artikler.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Få mere at vide

Dansk Dagligvareleverandør Forening
www.dansk-dlf.dk

Dansk Erhverv
www.danskerhverv.com

Dansk Handelsblad
www.danskhandelsblad.dk