Korn og foderstof
Arbejdsmarked

Engroshandel med korn og foderstof

Branchen handler en gros med landbrugsråvarer og levende dyr. Engroshandel omfatter også varemæglere og agenter samt montører.

Branchen handler med andre aktører inden for landbrug og til dels gartneri. Engroshandlende står ofte for fysisk samling, sortering og opdeling af varer i store partier, brydning af last, ompakning og videredistribution i mindre partier.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Engroshandel er videresalg af varer til detailhandlere, til industrielle, erhvervsmæssige og professionelle brugere eller videresalg til agent- eller mæglervirksomhed.

Nogle sælger varer til videreforarbejdning, fx grovvarer og fødevarer. Og endelig er der nogle, der sælger direkte til den professionelle kunde, fx håndværkeren.

Engroshandel med korn omfatter handel med korn og frø/sædekorn samt læggekartofler, foruden olieholdige frugter samt foderstoffer.

Branchens virksomheder handler desuden en gros med landbrugsvarer, blomster planter og blomsterløg, foruden juletræer og pyntegrønt samt kontorbeplantning og vedligeholdelse af den.

En særlig gren af branchen handler med levende dyr, både husdyr og kæledyr.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Engroshandel med korn og foderstof er opdelt i nogle underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer
Branchen omfatter handel med landbrugsråvarer, der skal bearbejdes før brug eller som bruges til foder i landbruget:

  • Engroshandel med korn og frø/sædekorn samt læggekartofler
  • Engroshandel med olieholdige frugter
  • Engroshandel med foderstoffer
  • Engroshandel med uforarbejdet tobak
  • Engroshandel med landbrugsvarer og foderstoffer

Engroshandel med blomster og planter
Branchen omfatter engroshandel med blomster, planter, blomsterløg, juletræer, salg og vedligeholdelse af kontorbeplantning.

Engroshandel med levende dyr
Branchen omfatter engroshandel med levende dyr til landbruget.

Engroshandel med huder, skind og læder
Branchen omfatter engroshandel med huder, skind, læder, råuld og kunstlæder. Branchen omfatter ikke handel med færdigvarer.

Antal beskæftigede i branchen

Branchen hører til de mindre, og beskæftiger 4.373 personer (2014), heraf 1.297 kvinder (30 procent). Beskæftigelsen er faldet med mere end 1.500 personer i den seneste 5-års periode.

De enkelte funktioner varetages af specialister inden for området. Indkøb varetages af indkøbsassistenter og importuddannede. Salgsarbejdet udføres af sælgere, der kan have mange forskellige baggrunde, både faglige og knyttet til varetypen og økonomiske uddannelser.

Andre faggrupper arbejder med logistik og lagerstyring og delvis forarbejdning af varerne.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

  • Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
  • Regnskabsvæsen, HD-2.del

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

 

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Dansk Erhverv
www.danskerhverv.dk

Foreningen Danske Sælgere
www.businessdanmark.dk