Engroshandel med it-udstyr
Arbejdsmarked

Engroshandel med it-udstyr

Denne branche omfatter engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr, dvs. computere, telekommunikationsudstyr og tilbehør hertil.

Desuden handles med elektronisk udstyr, elektronrør, halvlederkomponenter, mikrochips og integrerede kredsløb samt trykte kredsløb.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Engroshandelsvirksomheder med telekommunikationsudstyr handler med uindspillede lyd- og videobånd og disketter, magnetiske og optiske diske (cd’er og dvd’er) samt telefon- og kommunikationsudstyr, herunder dørtelefoner og samtaleanlæg.

Engroshandlende virksomheder står ofte for fysisk samling, sortering og opdeling af varer i store partier, udpakning af last, ompakning og videredistribution i mindre partier.

Virksomhederne inden for engroshandel er grossister, eksportører, importører og andelsindkøbsforeninger, varemæglere, kommissionærer og agenter, indkøbere og andelsforetagender, som sælger landbrugsprodukter.

Engroshandel med it-udstyr er videresalg af varer til detailhandlere, til industrielle, erhvervsmæssige og professionelle brugere eller videresalg til agent- eller mæglervirksomhed inden for it- og telekommunikation.

Engroshandel omfatter også varemæglere og agenter samt montører.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Engroshandel med it-udstyr er opdelt i et antal underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Engroshandel med computere, ydre enheder og software
Branchen omfatter engroshandel med computere og ydre enheder hertil, printere, mus, software, computerspil mv.

Engroshandel med elektronisk udstyr
Branchen omfatter engroshandel med mikrochips, trykte kredsløb, halvlederkomponenter, elektronrør og lignende.

Engroshandel med telekommunikationsudstyr
Branchen omfatter engroshandel med uindspillede medier, som lydbånd, CD'er, DVD'er, disketter, dørtelefoner, faxmaskiner, og telefon- og kommunikationsudstyr mv.

Antal beskæftigede i branchen

Branchen beskæftiger 14.019 personer, heraf 3.480 kvinder (25 procent). Over den seneste 5-årige periode har beskæftigelsen i branchen været konstant.

Indkøb varetages af indkøbsassistenter og importuddannede. Salgsarbejdet udføres af sælgere, der kan have mange forskellige baggrunde, både faglige og knyttet til varetypen og økonomiske uddannelser.

Andre faggrupper arbejder med logistik og lagerstyring og delvis forarbejdning af varerne.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

De beskæftigede i branchen har forskellig uddannelsesbaggrund, og det gennemsnitlige uddannelsesniveau viser en stigende tendens.

Internettet, e-handel og den elektroniske markedsplads giver handelsvirksomheden nye roller. Medarbejdere, der både kan sælge serviceydelser og har e-handelskompetencer, efterspørges.

I salgsfunktionen stilles der større krav til salgsmedarbejderne. De skal i højere grad kunne gennemføre kundebetjeningen med vejledning. Medarbejderne varetager i alle funktioner det administrative papirflow, der er knyttet til arbejdet.

Andre konsekvenser af erhvervets udvikling er, at flere medarbejdere får kundekontakt på den ene eller anden måde, så servicekompetencer er et krav til flere medarbejdere. Samtidig skal den enkelte medarbejder kunne udføre de administrative opgaver, der knytter sig til de enkelte funktioner.

Da virksomhedsfusioner og stordriftsfordele rækker langt ud over landegrænserne, er internationalt samarbejde også aktuelt. Sprog- og kulturforståelse er derfor en nødvendighed for at kunne begå sig i erhvervet.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

  • Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
  • Organisation, HD-2.del
  • Diplomuddannelse i ledelse

Se en oversigt over HD, 2. dels uddannelser

Masteruddannelser

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Dansk Erhverv
www.danskerhverv.dk

Foreningen Danske Sælgere
www.businessdanmark.dk

IT-Brancheforeningen
www.itb.dk