Engroshandel med føde- og drikkevarer
Arbejdsmarked

Engroshandel med føde- og drikkevarer mv.

Engroshandel med fødevarer og drikkevarer omfatter handel med frugt og grøntsager, kød, fjerkræ, mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse.

Engroshandel med fødevarer omfatter en del arbejde med sortering og opdeling af varer i store partier, brydning af last, ompakning og videredistribution i mindre partier.

Engroshandel er bindeleddet mellem producent og detailhandler.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Engroshandel med fødevarer er alt fra frugt og grøntsager, kød, fjerkræ, mejeriprodukter til spiselige olier og fedtstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse.

Engroshandel med drikkevarer omfatter øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft, juice mv. fra såkaldte øl- og mineralvandsdepoter.

Engrosvirksomhedernes funktioner ligger inden for tre typer processer med hver deres aktiviteter og job. Der er den fysiske strøm af varer, import, omladning og levering til detailbutikkerne.

Dernæst er der den administrative papirstrøm og endelig en pengestrøm. Disse opgavestrømme varetages af forskellige faggrupper, alle uddannet inden for handel, økonomi og service.

Når varerne kommer til landet og til virksomheden, skal der bestilles lager, enten i tilknytning til virksomheden eller i et eksternt depot. Transporten kan også gå direkte til kunderne.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Engroshandel med frugt og grøntsager
Branchen omfatter engroshandel med uforarbejdede frugter og grøntsager herunder kartofler samt konserverede frugt og grøntsager:

  • Engroshandel med uforarbejdede frugter og grøntsager herunder også kartofler
  • Engroshandel med frisk frugt og grøntsager
  • Engroshandel med konserveret frugt og grøntsager

Engroshandel med kød og kødprodukter
Branchen omfatter engroshandel med kød og kødprodukter fra både vildt og opdrættede dyr og fjerkræ.

Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer
Branchen omfatter engroshandel med mejeriprodukter, æg og ægprodukter samt spiselige olier og fedtstoffer.

Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft
Branchen omfatter engroshandel med alkoholfrie drikkevarer inkl. juice samt øl. Branchen omfatter også øl- og mineralvandsdepoter.

Engroshandel med vin og spiritus
Branchen omfatter engroshandel med alkoholiske drikke undtagen øl, herunder tapning på flaske, men ikke blanding af vin eller spiritus.

Engroshandel med tobaksvarer
Branchen omfatter engroshandel med tobaksvarer, som er klar til brug.

Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
Branchen omfatter engroshandel med bl.a. bagerprodukter, konsumis, fabriksfremstillet brød, kager og kiks.

Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
Branchen omfatter engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier, inklusive kaffebrænderier i forbindelse med salg af kaffe.

Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
Branchen omfatter engroshandel med fisk, krebsdyr og bløddyr inkl. fiskeprodukter.

Specialiseret engroshandel med fødevarer
Branchen omfatter engroshandel med føde- eller drikkevarer, hvor én varegruppe udgør mindst 50 % af omsætningen. Fx. engroshandel med helsekostprodukter, diætmad eller foder til kæledyr. Desuden:

  • Engroshandel med helsekostprodukter
  • Engroshandel med diætmad og babymad
  • Engroshandel med foder til kæledyr
  • Engroshandel med naturmedicin og -produkter
  • Engroshandel med slankeprodukter
  • Engroshandel med færdigretter
  • Engroshandel med bouillon

Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Branchen omfatter engroshandel med flere varegrupper indenfor føde-, drikke- og tobaksvarer, hvor én varegruppe ikke udgør over 50 % af omsætningen.

Antal beskæftigede i branchen

Branchen beskæftiger 19.479 personer (2014), heraf 6.321 kvinder (32 procent). Beskæftigelsen har ligger ret konstant i den seneste 5-årige periode.

De enkelte funktioner varetages af specialister inden for området. Indkøb varetages af indkøbsassistenter og importuddannede. Salgsarbejdet udføres af sælgere, der kan have mange forskellige baggrunde, både faglige og knyttet til varetypen og økonomiske uddannelser.

Andre faggrupper arbejder med logistik og lagerstyring og delvis forarbejdning af varerne.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 100 nyuddannede

Uddannelser med 20-100

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Udviklingstendenser
De beskæftigede i branchen har forskellig uddannelsesbaggrund, og det gennemsnitlige uddannelsesniveau viser en stigende tendens.

Engroshandel er i en omstillingsfase med efterspørgsel på nye medarbejdertyper. It har gjort logistik og ordrebehandling mere effektiv, så der er mulighed for direkte distribution og salg.

Internettet, e-handel og den elektroniske markedsplads giver handelsvirksomheden nye roller. Medarbejdere, der både kan sælge serviceydelser og har e-handelskompetencer, efterspørges.

Sælgeren bliver konsulent. I salgsfunktionen stilles der større krav til salgsmedarbejderne. De skal i højere grad kunne gennemføre kundebetjeningen med vejledning. Medarbejderne varetager i alle funktioner det administrative papirflow, der er knyttet til arbejdet.

Andre konsekvenser af erhvervets udvikling er, at servicekompetencer er et krav til flere medarbejdere. Samtidig skal den enkelte medarbejder kunne udføre de administrative opgaver, der knytter sig til de enkelte funktioner.

Da virksomhedsfusioner og stordriftsfordele rækker langt ud over landegrænserne, er internationalt samarbejde også aktuelt. Sprog- og kulturforståelse er derfor en nødvendighed for at kunne begå sig i erhvervet.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
Diplomuddannelse i ledelse
Regnskabsvæsen, HD-2.del

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Dansk Erhverv
www.danskerhverv.dk

Foreningen Danske Sælgere
www.businessdanmark.dk