Detailhandel med forbrugerelektronik
Arbejdsmarked

Detailhandel med forbrugerelektronik

Detailhandel med forbrugerelektronik handler om salg af varer til forbrugere. Salget foregår både i fysiske butikker og - i stigende grad - via internettet.

Med til detailhandelsvirksomhed hører butikkernes indkøb af varer med det formål at sælge dem videre til forbrugerne.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Detailhandel med forbrugerelektronik er en branche med et voksende varesortiment. Men da handlen i stigende omfang foregår dels via internettet og dels i store varehuse, falder beskæftigelsen.

Forbrugerelektronik omfatter computere, ydre enheder som videospilkonsoller samt massefremstillet software, herunder video- og computerspil.

Desuden handler dette om telekommunikationsudstyr, radio- og tv-udstyr, av-udstyr samt cd- og dvd-afspillere mv.

Nogle virksomheder har specialiseret sig i detailhandel med antenner, herunder montering hos forbrugerne.

Desuden omfatter branchen virksomheder, der driver udlejning af radio- og tv-apparater i forbindelse med detailhandel med radio og tv.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Detailhandel med computere, ydre enheder og software
Branchen omfatter butikker, der sælger computer, printer, spillekonsoller og computerspil til privatpersoner.

  • Detailhandel med computere
  • Detailhandel med ydre enheder
  • Detailhandel med videospilkonsoller
  • Detailhandel med massefremstillet software, herunder video- og computerspil

Detailhandel med telekommunikationsudstyr
Branchen omfatter butikker, der sælger telefoner, mobiltelefoner samt tilbehør til disse til privatpersoner.

Radio- og tv-forretninger
Branchen omfatter butikker, der sælger radio, tv, av-udstyr samt musikafspillere til privatpersoner. Udlejning af radio/tv til privatpersoner i forbindelse med detailhandel er også omfattet af denne branche. Desuden detailhandel med antenner.

Antal beskæftigede i branchen

Branchen beskæftiger i alt (2014) 5.010 personer, heraf 953 kvinder (19 procent). Beskæftigelsen er faldende, formentlig fordi handlen i stigende grad foregår via internettet. Det betyder, at færre ansatte løser flere, og især andre, opgaver.

I detailhandlen er der øget fokusering på logistik og e-handel samt øget internationalisering med udenlandske butikker, kæder og varegrupper kendt fra udlandet. Arbejder man med e-salg, giver medarbejderne elektronisk kundevejledning, varepræsentation og opfølgning af markedsføring.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Fremtidsmuligheder

I detailhandel ansættes en del akademikere med samfundsfaglige uddannelser, cand.merc., cand.jur. cand.oecon. og cand.polit. De ansættes typisk i koncernen for stormagasiner, supermarkeder og kædebutikker til funktioner som økonomi, it, HR, marketing, salg og udvikling.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Få mere at vide

Dansk Dagligvareleverandør Forening
www.dansk-dlf.dk

Dansk Erhverv
www.danskerhverv.com

Dansk Handelsblad
www.danskhandelsblad.dk