Detailhandel med beklædning og fodtøj
Arbejdsmarked

Detailhandel med beklædning og fodtøj

Detailhandel med beklædning og fodtøj beskæftiger sig med salg af varer til forbrugere. Salget foregår som regel i fysiske butikker, men også i butikker på internettet.

Med til detailhandelsvirksomhed hører butikkernes indkøb af varer med det formål at sælge dem videre til forbrugerne. Detailhandel i forretninger omfatter også detailhandel med brugte varer. I arbejdet indgår ofte sortering, blanding og pakning.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Tøjforretninger er specialbutikker for detailhandel med beklædningsartikler, herunder arbejdsbeklædning og badetøj, pelsartikler foruden beklædningstilbehør såsom handsker, slips, seler mv.

Nogle forretninger har specialiseret sig i salg af babyudstyr og børnetøj, mens andre driver detailhandel med skotøj, lædervarer eller rejseartikler af læder og kunstlæder.

Salg af beklædning og fodtøj foregår desuden fra afdelinger i supermarkeder, discountbutikker og stormagasiner.

Internethandel
Handel med varer og ydelser via internet og andre netværk er i voldsom vækst. For det meste foregår handelen ved, at hovedsagelig private kunder foretager bestilling via hjemmesider, telefon eller brev.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Tøjforretninger
Branchen omfatter butikker, der sælger både herre og dametøj til privatpersoner. Der findes specialforretninger inden for:

  • Detailhandel med beklædningsartikler, herunder arbejdsbeklædning og badetøj
  • Detailhandel med pelsartikler
  • Detailhandel med beklædningstilbehør såsom handsker, slips, seler mv.

Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
Branchen omfatter butikker med salg til privatpersoner af fx sutter, barnevogne, potter børnemøbler og børnetøj.

Skotøjsforretninger
Branchen omfatter butikker med salg af sko til privatpersoner.

Lædervareforretninger
Branchen omfatter butikker med salg til privatpersoner af fx tasker, kufferter og andre rejseartikler.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 25.554 personer (2014), heraf 20.188 kvinder (80 procent). Antallet har været svagt faldende over den seneste femårige periode.

Branchen beskæftiger relativt mange medarbejdere på deltid langt de fleste medarbejdere er under 40 år. Der er et overtal af kvinder blandt de ansatte, mange er ufaglærte eller har en erhvervsuddannelse. Jobskift til eller fra branchen er almindeligt.

De såkaldte kernemedarbejdere har ofte en erhvervsfaglig baggrund, mens de mere løst tilknyttede kan have meget forskellig uddannelsesbaggrund.

Omkring en tiendedel af medarbejderne har et uddannelsesniveau over erhvervsuddannelse.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 100 nyuddannede

Uddannelser med 40 - 100 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

I detailhandlen er der øget fokusering på logistik og e-handel samt øget internationalisering med udenlandske butikker, kæder og varegrupper kendt fra udlandet. Arbejder man med e-salg, giver medarbejderne elektronisk kundevejledning, varepræsentation og opfølgning af markedsføring.

I detailhandel ansættes en del akademikere med samfundsfaglige uddannelser, cand.merc., cand.jur. cand.oecon. og cand.polit. De ansættes typisk i koncernen for stormagasiner, supermarkeder og kædebutikker til funktioner som økonomi, it, HR, marketing, salg og udvikling.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

  • Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Få mere at vide

Dansk Dagligvareleverandør Forening
www.dansk-dlf.dk

Dansk Erhverv
www.danskerhverv.com

Dansk Handelsblad
www.danskhandelsblad.dk