Anden engros handel
Arbejdsmarked

Anden engroshandel

Engroshandel er videresalg af varer til detailhandlere, til industrielle, erhvervsmæssige og professionelle brugere eller videresalg til agent- eller mæglervirksomhed.

En gros betyder handel med varer i store partier. Engroshandel er bindeleddet mellem producent og detailhandler i den traditionelle varehandel.

Anden engroshandel står for fysisk samling, sortering og opdeling af varer i store partier, brydning af last, ompakning og videredistribution i mindre partier.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Inden for engroshandel er virksomhederne inddelt efter varetype, forædlingsgrad og kundegruppe.

Anden engroshandel handler foruden køb og salg også om behandling af varer, fx samling og sortering af varer i store partier, omladning, ompakning samt aftapning på flasker, opdeling i mindre partier, oplagring, levering og installation af varer.

Opgaver og virksomheder i branchen

Branchen omfatter en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

 • Engroshandel med fx motorbrændstof, smørefedt, smøreolie, olie, trækul, brænde, rensebenzin, flaskegas, vaseline og raffinerede olieprodukter.
 • Engroshandel med både jernholdige og ikke-jernholdige metaller og metalmalme samt guld og andre ædelmetaller.
 • Engroshandel med træ og byggematerialer, som fx sand, grus, fiberplader, planglas, sanitetsartikler af porcelæn samt præfabrikerede bygninger: råtræ, produkter fra førstebehandling af træ, byggematerialer herunder sand og grus, fiberplader, planglas og døre.
 • Engroshandel med sanitetsartikler: badekar, håndvaske, toiletter og andre sanitetsartikler af porcelæn.
 • Engroshandel med præfabrikerede bygninger.
 • Engroshandel med lak, tapet, maling og fernis samt vægbeklædning og gulvbelægning.
 • Engroshandel med en bred vifte af varer, der spænder fra vandvandvarmere og fast inventar over låse og håndværktøj til slanger, rør og armaturer til sanitetsinstallationer: isenkram og låse, fast inventar, vandvarmere, udstyr til sanitetsinstallation: slanger, rør, armaturer, vandhaner, T-stykker, tilslutninger, fittings, gummirør osv. samt engroshandel med værktøj såsom hammere, save, skruetrækkere og andet håndværktøj.
 • Engroshandel med kemiske produkter til industrien, fx anilin, tryksværte, æteriske olier, tekniske gasser, kemisk lim, farvestoffer, kunstharpiks, metanol, paraffin, duft- og smagsstoffer, soda, industrisalt, syre og svovl, stivelsesderivater mv. Desuden engroshandel med gødningsstoffer og agrokemiske produkter samt trykfarver.
 • Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata i mange forskellige materialer fx gummi, plast, papirmasse, pap og ædelsten. Branchen omfatter også emballageartikler. Desuden engroshandel med bageri-, slagteri- og blomsterhandlerartikler, bølgepap og emballageartikler.
 • Engroshandel med affaldsprodukter: metalholdigt og ikke-metalholdigt affald samt materialer til genbrug, herunder indsamling, sortering, demontering, fjernelse af overfladelag i forbindelse med brugte varer, fx biler, med henblik på at opnå genanvendelige dele, pakning og ompakning, oplagring og levering, men uden en egentlig omdannelsesproces. Desuden har det købte og solgte affald en restværdi. Desuden demontering af biler, computere, tv-apparater og andet udstyr med henblik på at opnå og videresælge anvendelige dele. Og endelig autoophugning.
 • Ikke-specialiseret engroshandel, hvor ingen af varegrupperne udgør mere end 50 % af omsætningen. Det er følgende varegrupper: Landbrugsråvarer og levende dyr; Føde-, drikke- og tobaksvarer; Husholdningsartikler; Informations- og kommunikationsudstyr; Maskiner og tilbehør; Brændstof; Metaller; Træ og byggematerialer.
 • Engroshandel med en række forskellige varer uden særlig specialisering, Skibsproviantering uden butikshandel samt anden specialiseret engroshandel.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 40.198 personer (2014), heraf 10.934 kvinder (27 procent). Antallet er steget svagt i den seneste femårige periode.

De enkelte funktioner varetages af specialister inden for området. Indkøb varetages af indkøbsassistenter og importuddannede. Salgsarbejdet udføres af sælgere, der kan have mange forskellige baggrunde, både faglige og knyttet til varetypen og økonomiske uddannelser.

Andre faggrupper arbejder med logistik og lagerstyring og delvis forarbejdning af varerne.

Job i branchens virksomheder handler først og fremmest om kommunikation og erhvervssprogligt arbejde, salgs- og indkøbsarbejde samt lagerarbejde m.v.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

De beskæftigede i branchen har forskellig uddannelsesbaggrund, og det gennemsnitlige uddannelsesniveau viser en stigende tendens.

Alle former for engroshandel er i en omstillingsfase med efterspørgsel på nye medarbejdertyper. Færre og færre virksomheder har fysiske lagre. I stedet formidles levering af varen direkte fra producent til kunde. It har gjort logistik og ordrebehandling mere effektiv, så der er mulighed for direkte distribution og salg.

Internettet, e-handel og den elektroniske markedsplads giver handelsvirksomheden nye roller. Medarbejdere, der både kan sælge serviceydelser og har e-handelskompetencer, efterspørges i stigende omfang.

Sælgeren bliver konsulent. I salgsfunktionen stilles der større krav til salgsmedarbejderne. De skal i højere grad kunne gennemføre kundebetjeningen med vejledning. Medarbejderne varetager i alle funktioner det administrative papirflow, der er knyttet til arbejdet.

Andre konsekvenser af erhvervets udvikling er, at flere medarbejdere får kundekontakt på den ene eller anden måde, så servicekompetencer er et krav til flere medarbejdere. Samtidig skal den enkelte medarbejder kunne udføre de administrative opgaver, der knytter sig til de enkelte funktioner.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt ansatte i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Dansk Erhverv
www.danskerhverv.dk

Foreningen Danske Sælgere
www.businessdanmark.dk