engroshandel
Arbejdsmarked

Agenturhandel

Traditionel varehandel består af fire led: producent, engroshandel, detailhandel og forbruger. Noget af engroshandelen mellem producent og detailhandler foregår som agenturhandel.

Agenturhandel vil sige, at engroshandel udføres af en agentvirksomhed på honorar- eller kontraktbasis for den virksomhed, der importerer eller fremstiller varen. Agentvirksomheden har ofte ingen fysisk kontakt med varen, men formidler leverancen.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Af engroshandelens tre typer processer med hver deres aktiviteter og job, varetager agenterne i hovedsagen kun den administrative papirstrøm og strømmen af penge. Den fysiske og logistiske strøm af varer, import, omladning og levering til detailbutikkerne varetages af andre faggrupper og virksomheder.

Denne særlige form for handel udøves af agenter, kommissionærer, varemæglere og alle andre engroshandelsvirksomheder, som handler for andres regning, både direkte og via internettet.

Agenturhandel sker for at fremme omsætning af leverandørernes produkter som et led mellem producent og detailhandler.

Agenter formidler også kontakt mellem sælgere og købere eller udfører handelstransaktioner for andre. Det kan også være auktionshandel (bl.a. via internettet), der foregår for andres regning.

Agenturhandel foregår som regel med store varepartier, ofte i forbindelse med import fra producenter eller agenter i udlandet. I agenternes arbejde indgår derfor ofte arbejde med spedition, toldbehandling og lignende.

Agenterne varetager desuden de logistiske opgaver i forbindelse med import og videre salg.

Opgaver og virksomheder i branchen

Branchen omfatter en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende arbejdsfunktioner:

  • Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata: Levende dyr, Tekstilmaterialer, Halvfabrikata, Landbrugsråvarer samt Kreaturhandlere.
  • Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien: Brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien, herunder kunstgødning.
  • Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer.
  • Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner: Maskiner, herunder kontormaskiner og computere, landbrugsmaskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner.
  • Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram.
  • Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer.
  • Fiskeauktioner: Auktioner over fisk, der sælges for tredjemand.
  • Anden agenturhandel med fødevarer, drikkevarer og tobaksvarer.
  • Agenturhandel med specialiseret varesortiment, herunder kunstauktioner.
  • Agenturhandel med blandet sortiment, hvor ingen enkeltvare udgør mere end 50 procent af omsætningen.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 5.956 personer (2014), heraf 2.160 kvinder (36 procent). Antallet er ret stabilt over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Agenturhandel er i en omstillingsfase med efterspørgsel på nye medarbejdertyper. Færre virksomheder har fysiske lagre. I stedet leveres varen direkte fra producent til kunde. It har gjort logistik og ordrebehandling mere effektiv, så der er mulighed for direkte distribution og salg.

Internettet, e-handel og den elektroniske markedsplads giver handelsvirksomheden nye roller. Medarbejdere, der både kan sælge serviceydelser og har e-handelskompetencer, efterspørges. Medarbejderne varetager i alle funktioner det administrative papirflow, der er knyttet til arbejdet.

Andre konsekvenser af erhvervets udvikling er, at flere medarbejdere får kundekontakt på den ene eller anden måde, så servicekompetencer er et krav til flere medarbejdere. Samtidig skal den enkelte medarbejder kunne udføre de administrative opgaver, der knytter sig til de enkelte funktioner.

Da virksomhedsfusioner og stordriftsfordele rækker langt ud over landegrænserne, er internationalt samarbejde også aktuelt. Sprog- og kulturforståelse er derfor en nødvendighed for at kunne begå sig i erhvervet.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD, 2. dels uddannelser

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Dansk Erhverv
www.danskerhverv.dk

Foreningen Danske Sælgere
www.businessdanmark.dk