Arbejdsmarkedets brancher

Handel

Handel drejer sig basalt set om, at sælgere udveksler handelsvarer, serviceydelser eller produkter med kunder. Handel finder sted, hvor et erkendt behov kan dækkes af et vareudbud. Det sker både analogt via agenturer og fysiske butikker samt via internettet.

Detailhandel er salg af varer til private forbrugere/slutbrugere. Detailhandleren køber varer i store partier, enten direkte hos producenten eller via en grossist, og sælger dem derefter videre til forbrugeren i mindre mængder.

Engroshandel er handel med store partier varer, der finder sted mellem forhandlende virksomheder indbyrdes og firmaer i detailhandelen. Engroshandel er desuden køb og import af varer i udlandet og salg og eksport af varer til udenlandske markeder.