Arbejdsmarkedets brancher

Finansiering og forsikring

Finanssektoren er fællesbetegnelsen for virksomheder, der arbejder med finansiel formidling og forsikring, genforsikring og pensionsforsikring samt hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling.

Sektoren omfatter også holdingselskabers virksomhed og investeringsforeningers, investeringsselskabers o.l. finansielle strukturers virksomhed samt realkreditinstitutter og kreditforeninger.

Den finansielle sektor beskæftiger overvejende personer med erhvervsuddannelser og uddannelser på videregående niveau inden for økonomiske fagområder.