udlejning og leasing
Arbejdsmarked

Udlejning og leasing af materiel

Denne branches virksomheder udlejer og leaser en lang række varer som fx biler, fly, skibe, computere, forbrugsvarer og industrimaskiner og udstyr.

Overordnet set udlejes eller leases motorkøretøjer, fritids- og sportsudstyr og udstyr til personlig brug, materiel og udstyr til virksomhedsaktiviteter og endelig leasing af immaterielle aktiver som rettigheder.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Udlejning og leasing sker til virksomheder og private forbrugere mod en periodisk udlejnings- eller leasingbetaling.

Virksomheder i branchen udlejer udstyr til private, men især til virksomheder i andre brancher.

Udlejning til virksomheder foregår oftest som operationel leasing, dvs. leje på langtidskontrakt, hvor kundevirksomheden får fuld brugsret og et valgfrit antal af de faste omkostninger, der er ved det leasede materiel. Det kan fx være omkostninger til service samt vedligeholdelse på alle niveauer.

Det lejede materiel returneres efter aftalens ophør til det udlejningsfirma, finansieringsselskab eller pengeinstitut, der reelt har indkøbt det. Leasingvirksomhed er således tæt forbundet med bank- og finansvirksomhed.

Branchen lever af at dække virksomheders og privates behov for køretøjer, maskiner eller udstyr i en kortere eller længere periode. Meget store investeringer, fx i passagerfly, kan kun finde sted ved, at en bank eller et finansieringsselskab går ind som den reelle ejer og videreudlejer flyene til brugerne (luftfartselskabet).

Også med langt mindre investeringer er ofte det både billigere og mere praktisk at leje udstyret end at eje det selv.

Moderne livsstil og gør-det-selv-kulturen skaber mange af den slags behov for private husholdninger, og de kan dækkes hurtigt og nemt ved at leje det, man står og mangler.

I branchen startes mange mindre virksomheder, der udlejer specialudstyr som fx gulvafhøvlingsmaskiner, trykspulere, kompressorer eller anhængere.

Biludlejning omfatter udlejning af personbiler og små last- og varebiler, motorcykler, campingvogne og campere m.v. samt såkaldt operationel leasing af personbiler uden fører med eller uden vedligeholdelse (firmabiler).

Andre virksomheder udlejer containere og andet materiel til landtransport. Det er fx containere til land-, luft- og søtransport, udlejning af paller, udlejning af last- og varebiler, motorforvogne, anhængere, sættevogne og trailere.

Andre igen tager sig af operationel leasing af jernbanemateriel og ovennævnte transportmidler med eller uden vedligeholdelse.

Nogle virksomheder tilbyder udlejning af skibe og både uden besætning til erhvervsformål samt operationel leasing heraf med eller uden vedligeholdelse.

Udlejning af luftfartøjer uden besætning finder også sted på timebasis eller i form af operationel leasing med eller uden vedligeholdelse. Leasingkontrakter bruges især i forbindelse med fly, der opererer for store luftfartsselskaber og charterselskaber.

Andre typer maskiner og udstyr udlejes også. Det gælder fx landbrugs- og skovbrugsmaskiner uden betjeningspersonale, fx landbrugstraktorer og jordbehandlingsmaskiner. (Mejetærskere og høstmaskiner opererer normalt fra maskinstationerne).

Et stort og voksende område er udlejning af entreprenørmateriel. Enten ved normal tidsbestemt leje eller operationel leasing uden betjeningspersonale. Det er udstyr som stilladser og arbejdsplatforme, kraner og lifte, specialfartøjer som sandsugere samt beboelses- og kontorcontainere samt skurvogne.

Udlejning af computere og tilhørende it-udstyr foregår på kontrakt eller operationel leasing. Hertil hører også udlejning af kontormaskiner, fx fotokopimaskiner, skrivemaskiner og tilhørende udstyr.

Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt omfatter udlejning eller operationel leasing af fx motorer og turbiner, værktøjsmaskiner, udstyr til minedrift og olieudvinding herunder boreplatforme

Desuden professionelt radio-, tv- og kommunikationsudstyr, audiovisuelt udstyr, lysanlæg, måle- og kontroludstyr, andet videnskabeligt udstyr, udstyr til handel og industri.

Husholdningsmaskiner og andre varer til personligt brug udlejes også. Det samme gælder andet til brug i husholdninger fx udlejning af videobånd og dvd'er.

Det kan også være udlejning af varer til husholdninger og virksomheder, fx tekstiler, beklædningsartikler, møbler, lervarer, glas, køkkentøj, bordservice. Eller det kan være udlejning af elektriske apparater som tv- og videoapparater, lystbåde, rideheste, cykler, sportsudstyr, smykker, guld- og sølvvarer, musikinstrumenter, sceneudstyr og kostumer, bøger, tidsskrifter og ugeblade, grammofonplader og cd'er.

Og endelig kan det være udlejning af "gør det selv"-maskiner og udstyr eller udlejning af blomster og planter til kontorudsmykning.

Leasing kan også finde sted af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, som der er betalt royalty eller licensafgift til aktivets indehaver eller ejer.

(Det gælder dog ikke værker omfattet af ophavsret som fx bøger eller software. Se

Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende kan være patenterede enheder, varemærker eller mærker for tjenesteydelser, handelsnavne, rettigheder til efterforskning efter mineraler o.l. samt franchiseaftaler.

Brugen af disse aktiver kan have forskellige former, fx tilladelse til reproduktion, brug af processer og produkter, drift af virksomheder i henhold til en franchiseaftale mv.

Franchise er meget almindeligt inden for detailhandel, hvor en butiksejer driver sin egen butik inden for en kæde med et fastlagt forretningskoncept.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
Branchen omfatter udlejning og leasing af køretøjer under 35 ton uden fører.

 • Udlejning og operationel leasing af følgende køretøjer
 • Personvogne og andre lette motorkøretøjer uden fører (under 3,5 t)

Udlejning og leasing af lastbiler
Branchen omfatter udlejning og leasing af køretøjer over 35 ton uden fører.

 • Udlejning og operationel leasing af følgende køretøjer
 • Lastbiler, anhængere og tunge motorkøretøjer uden fører (over 3,5 t)
 • Fritidskøretøjer

Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
Branchen omfatter primært udlejning varer i kortere tid til fritid og sport. Det kan være cykler, både, heste, strandstole osv.

 • Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
 • Lystbåde, kanoer, sejlbåde
 • Cykler
 • Ski
 • Andet sportsudstyr, fx strandstole og parasoller
 • Heste

Udlejning af videobånd og videodisks
Branchen omfatter udlejning af film, lyd eller tekst til brug på alle elektroniske medier.

 • Udlejning af videobånd, grammofonplader, cd-plader, dvd-plader mv.

Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug
Branchen omfatter udlejning og leasing af fx kostumer, fjernsyn, gulvslibere mv til privat brug.

 • Udlejning af alle former for varer til husholdningsbrug og personlig brug til husholdninger eller virksomheder (undtagen fritids- og sportsudstyr)
 • Tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj
 • Møbler, lervarer og glas, køkkentøj og bordservice, elektriske apparater og
 • husholdningsartikler
 • Radio- og tv-apparater
 • Smykker, guld- og sølvvarer, musikinstrumenter, sceneudstyr og kostumer
 • Bøger, tidsskrifter og ugeblade
 • Maskineri og udstyr anvendt af amatører eller til hobbybrug, fx værktøj til
 • reparationer i hjemmet
 • Blomster og planter
 • Elektronisk udstyr til husholdningsbrug

Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og –udstyr
Branchen omfatter udlejning og leasing (uden fører eller andet personale) af fx plæneklippere, traktorer, plove, mejetærskere mv til anvendelse i skov- og landbrug.

 • Udlejning og operationel leasing af landbrugs- og skovbrugsmaskiner samt -udstyr uden betjeningspersonale
 • Udlejning af produkter fremstillet af enheder i undergruppe 28.30.00 som fx landbrugstraktorer mv.

Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
Branchen omfatter udlejning og leasing (uden fører eller andet personale) af fx stilladser, kranvogne, buldozere mv.

 • Udlejning og operationel leasing af entreprenørmateriel uden betjeningspersonale
 • Kranvogne
 • Stilladser og arbejdsplatforme uden opstilling og demontering

Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
Branchen omfatter udlejning og leasing af kontorudstyr, fx computere, kopimaskiner, kasseapparater, kontormøbler mv.

 • Udlejning og operationel leasing af kontormaskiner og -udstyr uden betjeningspersonale
 • Computere og ydre enheder
 • Duplikatorer, skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner
 • Bogholderimaskiner og tilhørende udstyr: kasseapparater, elektroniske regnemaskiner mv.
 • Kontormøbler

Udlejning og leasing af skibe og både
Branchen omfatter udlejning og leasing af skibe, handelsskibe og både uden fører.

 • Udlejning og operationel leasing af skibe og både uden fører
 • Handelsskibe

Udlejning og leasing af luftfartøjer
Branchen omfatter udlejning og leasing af helikopter, flyvemaskiner, luftballoner mv uden fører.

 • Udlejning og operationel leasing af luftfartøjer uden fører
 • Flyvemaskiner
 • Luftballoner

Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver
Branchen omfatter udlejning og leasing af materiel, der normalt betragtes som kapitalgoder af virksomheder. Endvidere omhandler branchen udlejning af containere, uanset formål, udlejning af dyr fx besætninger og væddeløbsheste.

 • Udlejning og operationel leasing, uden fører, af andet materiel og udstyr, som virksomheder normalt anvender som kapitalgoder
 • Motorer og turbiner
 • Værktøjsmaskiner
 • Udstyr til minedrift og oliefelter
 • Radio-, tv- og kommunikationsudstyr
 • Udstyr til filmproduktion
 • Måle- og kontroludstyr
 • Andet videnskabeligt udstyr samt udstyr til handel og industri
 • Udlejning af lastbiler, anhængere og fritidskøretøjer uden fører (under 3,5 t), jf. 77.1
 • Udlejning og operationel leasing af landtransportmateriel (bortset fra motorkøretøjer) uden fører
 • Motorcykler, campingvogne og campere mv.
 • Jernbanemateriel
 • Udlejning af dyr (fx hjorde, væddeløbsheste)
 • Udlejning af beboelses- eller kontorcontainere
 • Udlejning af andre containere
 • Udlejning af paller

Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker Branchen omfatter modtagelse af betaling for anvendelse af rettigheder til fx varemærker, patenter, fiskekvoter, CO2 kvoter og lignende.

 • Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder (undtagen værker omfattet af ophavsret som fx bøger eller software)
 • Modtagelse af royalty eller licensafgift for brug af
 • Patenterede enheder
 • Varemærker eller mærker for tjenesteydelser
 • Handelsnavne
 • Mineralefterforskningsrettigheder
 • Franchiseaftaler

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 7.410 personer (2014), heraf 1.715 kvinder (23 procent). Antallet har været stabilt over den seneste femårige periode.

Nogle af virksomhederne i branchen har tilknyttet fagligt personale til reparation af det udlejede.

Uddannelser i branchen

De hyppigste uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2025):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.