foto af rejsebureaumedarbejder
Arbejdsmarked

Rejsebureauer

Virksomhederne i denne branche, rejsebureauerne, sælger rejser, både enkeltrejser og færdigpakkede.

Andre virksomheder er rejsearrangører, som tilrettelægger rejser og sælger dem til kunder via bureauerne eller direkte. En stor del af salget foregår online.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Rejsebureauer og turistbureauer yder ved siden af deres direkte salg også vejledning og bistand for turister foruden udlejning af ferieboliger og afregning heraf. Desuden driver de turistguidevirksomhed, ligesom de sælger charterrejser og andre arrangerede ture med overnatning.

Andre rejsebureauer sælger individuelle rejser og billetter. Endelig er rejseledervirksomhed en serviceydelse til transportvirksomhed.

Særlige agenter arbejder med formidling af transportopgaver til lands, til vands eller i luften, modtagelse af samlegods og individuelt gods, udfærdigelse og fremskaffelse af transportdokumenter og fragtbreve og forskellige former for godsbehandling, fx pakning, ompakning, prøveudtagning og vejning af gods.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Rejsebureauer
Branchen omfatter bureauer, der hovedsagligt beskæftiger sig med at sælge færdigrejser både til privat og erhvervskunder.

  • Virksomhed udøvet af bureauer, der hovedsageligt beskæftiger sig med at sælge rejser, grupperejser, transport og ophold på engros- eller detailhandelsbasis til private og erhvervskunder

Rejsearrangører
Branchen omfatter arrangering af rejser, hvor arrangøren selv eller et bureau forestår salget.

  • Arrangering og tilrettelæggelse af rejser, der sælges gennem rejsebureauer eller direkte af rejsearrangører. Rejserne kan omfatte alt eller noget af følgende: transport, ophold, bespisning, besøg på museer, historiske og kulturelle steder, teater-, musik- eller sportsbegivenheder

Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
Branchen omfatter salg af billetter til teater-, sportsforlystelser og andre underholdningsbegivenheder. Endvidere er reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse med rejser for private eller erhverv omfattet.

  • Markedsføring og tjenesteydelser for kongresser og besøgende. Ydelserne består i at give organisationer oplysninger og hjælpe dem med at finde logi, kongrescentre og forlystelsessteder, turistguidevirksomhed, udveksling af timeshare-lejligheder og andre reservationstjenesteydelser i forbindelse med rejser (bl.a. transport, hoteller, restauranter, biludlejning, underholdning og sport).
  • Salg af billetter til teater-, sports- og alle andre forlystelses- og underholdningsbegivenheder

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 5.034 personer (2014), heraf 2.962 kvinder (59 procent). Antallet er reduceret med ca. 200 personer over den seneste femårige periode.

Antallet af arbejdspladser i branchen viser vigende tendens, både på grund af den økonomiske krise og på grund af effektivisering i branchens virksomheder. Dertil kommer, at en række mindre virksomheder i rejsebranchen er opkøbt af større, ofte udenlandske, virksomheder.

Det er også et udtryk for den generelle tendens, at arbejdsmarkedet i stigende grad specialiserer sig og opdeles i producerende erhverv og tjenesteydende serviceerhverv.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Herunder er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Få mere at vide

Danmarks Rejsebureau Forening (DRF)
www.travelassoc.dk