ejendomsservice
Arbejdsmarked

Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere

Denne branches virksomheder udfører en række hjælpetjenester på en kundes ejendom både som engangsopgaver og som løbende vedligeholdelse.

Andre virksomheder laver rengøring af enhver art, eller opgaver inden for landskabspleje og vedligeholdelse.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Virksomhederne i denne branche tilbyder en række serviceydelser, hvor de formidler driftspersonale til at udføre hjælpetjenester på en kundes ejendom.

Opgaverne løses ofte i en kombination af tjenester som fx almindelig indendørs rengøring, vedligeholdelse, bortskaffelse af affald, vagt og sikkerhedstjeneste, postforsendelse, modtagelse, vask o.l. til støtte for aktiviteter i ejendomme.

Virksomhedernes driftspersonale udfører disse hjælpetjenester, men er ikke involverede i kundens kernevirksomhed eller aktiviteter i øvrigt. Der kan være tale om jobfunktioner som selvstændige viceværter og såkaldt handyman.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen omfatter en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Kombinerede serviceydelser
Branchen omfatter formidling af driftspersonale til udførelse af flere forskellige opgaver på en kundes ejendom. Der er ofte tale om en kombination af tjenester som fx almindelig indendørs rengøring, vedligeholdelse, bortskaffelse af affald, vagt- og sikkerhedstjeneste, postforsendelse, modtagelse, vask o.l. til støtte for aktiviteter i ejendomme.

Disse firmaer formidler driftspersonale til at udføre hjælpetjenesterne, men er ikke involverede i eller ansvarlige for kundens kernevirksomhed eller aktiviteter.

Desuden dækker branche over selvstændige viceværter og handyman-firmaer.

Almindelig rengøring i bygninger
Branchen omfatter almindelig indvendig rengøring i bygninger.

Vinduespolering
Branchen omfatter vinduespudsning og -polering.

Skorstensfejning
Branchen omfatter, udover skorstensfejning, rengøring af pejse, ovne, forbrændingsovne og kedler.

Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
Branchen omfatter udvendig rengøring af bygninger herunder fjernelse af graffiti.

Andre rengøringsydelser
Branchen omfatter aktiviteter såsom rengøring af svømmebassiner, tankvogne, flasker mv.

 • Rengøring og vedligeholdelse af svømmebassiner
 • Rengøring af tog, busser, fly mv.
 • Indvendig rengøring af tanke på tankvogne og tankskibe
 • Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse
 • Flaskerensning
 • Gadefejning og rydning af sne og is
 • Anden rengøring

Landskabspleje
Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet.

 • Plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver til private og offentlige boliger
 • Offentlige og halvoffentlige bygninger (skoler, hospitaler, administrative bygninger, kirker mv.)
 • Kommunale anlæg (parker, grønne områder, kirkegårde mv.)
 • Industri- og forretningsbygninger
 • Beplantninger til bygninger (taghaver, facadebeplantninger, indendørs haver)
 • Hovedveje, veje, jernbane- og sporvognslinjer, vandveje, havne mv.
 • Sportspladser, legepladser og andre arealer til rekreative formål (græsplæner til solbadning, golfbaner mv.)
 • Stillestående og løbende vand (bassiner, lejlighedsvise vådområder, damme, svømmebassiner, grøfter, vandløb, spildevandsanlæg)
 • Genplantning af træer, dyrkning af træer og udførelse af trækirurgi for planter uden for landbruget
 • Beplantning og landskabsarkitektarbejder til beskyttelse mod støj, vind, erosion, synlighed og blænding
 • Andre landskabsarkitektarbejder på arealer, der ikke er landbrugs- og skovbrugsarealer: naturgenopretning, genopdyrkning, isoleringsområder, jordforbedring, områder og reservoirer for oversvømmelseskontrol mv.
 • Mindre medfølgende udformnings- og anlægsvirksomhed (jordformning, opførelse af støttemure, gangstier mv.)

Antal medarbejdere

Branchen giver beskæftigelse til 65.746 personer (2014), heraf 29.865 kvinder (45 procent). Beskæftigelsen er gået svagt tilbage over de seneste 5 år.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Kandidatuddannelser

Bacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsuddannelser

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Få mere at vide

Danske Anlægsgartnere (LDA)
www.dag.dk

Foreningen af Danske Brøndborere
www.broendborer.dk

Diamantentreprenørernes Brancheforening
www.diamanterne.dk

Ejendomsfunktionærernes Fagforening
www.efk.dk