arbejdsformidling
Arbejdsmarked

Arbejdsformidling og vikarbureauer

Virksomhederne i denne branche udbyder ledige stillinger og henviser eller medvirker ved ansættelse af ansøgere.

Nogle virksomheder arbejder med kunders virksomheder for at supplere deres arbejdsstyrke, som personaleformidling eller såkaldt Headhunting. Andre arbejder med casting af skuespillere og lignende.

Og endelig er der de kommunale jobcentre, som arbejder med formidling af personer, som på grund af ledighed henvises til aktivering eller jobformidling.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Branchen omfatter al formidling af arbejdskraft til fast engagement samt formidling af arbejdskraft i afgrænsede tidsperioder.

Blandt virksomhedernes opgaver er udformning af stillingsbeskrivelser, screening og test af ansøgere, kontrol af referencer m.v. samt headhunting og medvirken ved ansættelse.

Rekrutteringsvirksomheder har specialiseret sig i rådgivning omkring ansættelse og medvirken ved personaleudvælgelse (såkaldt human ressource eller bare HR).

Desuden findes castingkontorer og -bureauer mv., der er beskæftiget med casting af skuespillere, modeller mv. Desuden findes en del virksomheder, som driver jobformidling på internettet. Se mere om jobdatabaser.

Vikarbureauer formidler midlertidig arbejdskraft til erstatning for normalt ansat personale, og som er ansat og aflønnet af bureauet.

Andre former for personaleformidling og personaleadministration for kundevirksomheder udføres af virksomheder, der officielt repræsenterer arbejdsgiveren over for de ansatte i spørgsmål vedrørende løn, skat og andre skatte- og personalemæssige spørgsmål, men de er ikke ansvarlige for ledelse af og tilsyn med ansatte.

Endelig omfatter branchen de kommunale jobcentre.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Arbejdsformidlingskontorer
Branchen omfatter alle typer af formidling af personale og arbejdskraft. Det gælder både arbejdsformidling gennem kommuner, og ansættelse gennem et rekruteringsbureau eller castingsbureau.

  • Arbejdsformidlingskontorer, jobcenter
  • Rekruttering, udvælgelse og medvirken ved ansættelse, herunder medvirken ved ansættelse eller rekruttering af overordnet personale
  • Castingkontorer og -bureauer mv., virksomheder beskæftiget med casting af skuespillere
  • Onlinearbejdsformidlingskontorer

Vikarbureauer
Branchen omfatter formidling af vikarer, projektansatte og freelancere, der i kortere perioder supplerer kundens arbejdsstyrke.

Formidling af arbejdstagere til kunders virksomhed i en begrænset tid med henblik på at supplere kundens arbejdsstyrke, hvor de pågældende arbejdstagere er ansat og aflønnet af vikarbureauet. Bureauer i denne underbranche fører imidlertid ikke direkte tilsyn med deres ansatte på kundernes arbejdspladser.

Anden personaleformidling
Branchen omfatter formidling og administration af personale for kunder over længere perioder. Virksomheden har ikke ledelsesansvar for de ansatte, men varetager løn og andre personalemæssige spørgsmål.

  • Personaleformidling og personaleadministration for kundevirksomheder. De repræsenterer officielt arbejdsgiveren over for de ansatte i spørgsmål vedrørende løn, skat og andre skatte- og personalemæssige spørgsmål, men de er ikke ansvarlige for ledelse af og tilsyn med ansatte
  • Formidling af personale sker typisk på permanent- eller langtidsbasis og enheder i denne underbranche varetager en lang række opgaver relateret til personale.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 39.799 personer (2014), heraf 20.691 kvinder (51 procent). Antallet er faldet med ca. 20 procent over den seneste femårige periode.

 

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Ovenstående uddannelser er højt repræsenteret blandt nyuddannede, der er tilknyttet vikarbureauer som freelancere og midlertidigt ansatte.

Der findes ingen data for, hvorvidt vikarbeskæftigelsen foregår inden for uddannelsens fagområde.

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Kernemedarbejderne i branchen udgøres af en række fagspecialister, fx HR-konsulenter, økonomer, psykologer, revisorer, der udfører konsulentarbejde og vejledning. De har ofte særligt kendskab til bestemte brancher. Desuden er der ansat medarbejdere til sagsbehandling og administrativt arbejde.

Løse ansættelser er i vækst. Flere brancher rekrutterer såkaldt prekært ansat personale som freelancere, projektansatte og kontraktansatte.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Få mere at vide

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
www.star.dk

Dansk Human Resource Management Forening (DHRMF)
www.dhrmf.dk

Center for Ledelse
www.cfl.dk

Vikarbureauernes Brancheforening
www.vikarbureauernes-brancheforening.dk