Arbejdsmarked

Anden operationel service

Denne branche udfører kombineret kontoradministration for andre virksomheder, og kaldes derfor også Administrationsservice og kontorservice.

Branchens virksomheder leverer en række daglige administrative serviceydelser som fx finansiel planlægning, fakturering og regnskabsføring, personalefordeling og fysisk fordeling og logistik for andre på honorar- eller kontraktbasis.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Virksomhederne i branchen yder hjælpetjenester for andre på honorar- eller kontraktbasis i form af faste, rutinemæssige forretningsservicefunktioner. Det er opgaver, som virksomheder og organisationer traditionelt varetager selv, men som her er udlagt.

Branchen formidler ikke personale til at udøve alle en virksomheds aktiviteter. Enheder, der beskæftiger sig med et bestemt aspekt af disse aktiviteter, er klassificeret efter den pågældende aktivitet.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Anden operationel service omfatter en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Kombinerede administrationsserviceydelser
Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
Branchen omfatter specialiseret kontorservice for andre virksomheder, herunder trykning eller kopiering i et begrænset antal eksemplarer.

 • Dokumentbehandling
 • Dokumentredigering eller korrekturlæsning
 • Maskinskrivning og tekstbehandling
 • Sekretærvirksomhed
 • Transskription af dokumenter og anden sekretærvirksomhed
 • Brev- eller resuméskrivning
 • Udlejning af postbokse og andre post- og brevtjenester som fx forsortering, adressering mv. (undtagen adresserede reklameforsendelser)
 • Fotokopiering
 • Duplikering
 • Blåtryk
 • Tekstbehandling
 • Anden dokumentkopiering (der ikke omfatter trykkerivirksomhed som fx offsettrykning, hurtigtrykning, digital trykning, fortrykning)

Call centres virksomhed
Branchen omfatter centre for ind og (eller) udgående opkald, der besvares af en virksomhed for andre virksomheder.

 • Call centre for indgående opkald fra kunder ved hjælp af menneskelige operatører, automatisk opkaldsfordeling, computertelefoniintegration, interaktive voice response systemer eller tilsvarende metoder til ordremodtagelse, produktinformation, behandling af kunders anmodninger om hjælp eller behandling af kundeklager
 • Call centre for udgående opkald med tilsvarende metoder til salg eller markedsføring af varer eller tjenesteydelser til potentielle kunder, markedsanalyse eller offentlig meningsmåling og tilsvarende virksomhed for kunder

Organisering af kongresser, messer og udstillinger
Branchen omfatter organisering af andre virksomheders kongresser, messer og udstillinger.

 • Organisering, fremme og/eller styring af arrangementer som fx erhvervs- og brancheudstillinger, kongresser, messer, konferencer og møder med eller uden ledelse og formidling af personale til at drive de faciliteter, hvor begivenhederne finder sted

Inkassovirksomhed og kreditoplysning
Branchen omfatter opkrævning af betalinger samt indhentning af kreditoplysninger om enkeltpersoner eller virksomheders kreditværdighed til andre virksomheder.

 • Inkassovirksomhed og kreditoplysning
 • Opkrævning af betalinger for krav og forsendelse af beløb opkrævet til kunderne som fx faktura- eller gældsopkrævning
 • Indhentning af oplysninger som fx kredit- og beskæftigelsesoplysninger om enkeltpersoner og kreditoplysninger om virksomheder og levering af oplysningerne til pengeinstitutter, detailhandlere og andre, som har behov for at vurdere disse personers og virksomheders kreditværdighed

Pakkerier
Branchen omfatter pakning uanset type eller metode på honorar eller kontraktbasis.

 • Pakkevirksomhed på honorar- eller kontraktbasis, uanset om processen er automatisk eller ej
 • Påfyldning af væsker på flasker, herunder drikkevarer og fødevarer
 • Indpakning af faste stoffer (blisterpakning, folieindpakninger mv.)
 • Emballering af farmaceutiske produkter efter sikkerhedsforskrifterne
 • Etikettering, frankering og stempling
 • Indpakning af pakker og gaveindpakning

Anden forretningsservice i.a.n.
Branchen yder de resterende former for kontorservice og forretningservice. Opgaverne omhandler bl.a. stenografi, forvaltning af loyalitetsprogrammer, merchandising og eventbureauer.

 • Stenografi og stenotypi under retssager og efterfølgende transskription af materialet som fx
 • Retsstenografi eller stenotypi
 • Offentlige stenografitjenester
 • Lukket realtidstekstning (dvs. samtidig tekstning) af direkte tv-udsendelser af møder, konferencer
 • Stregkodning af adresser
 • Stregkodetrykning
 • Pengeindsamlingsvirksomhed på honorar- eller kontraktbasis
 • Indsamling af mønter fra parkometre
 • Uafhængige auktionsholderes virksomhed
 • Forvaltning af loyalitetsprogrammer
 • Festarrangering for virksomheder
 • Andre serviceydelser, der normalt leveres til virksomheder, i.a.n.
 • Teknisk tegning
 • Eventbureau
 • Modelbureauer
 • Mercer, Merchandising
 • Fortoldning

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 18.971 personer (2014), heraf 9.264 kvinder (49 procent). Antallet er steget med ca. 20 procent over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Inden for området er antallet af virksomheder og job vokset støt over en årrække. Call-centerbranchen er i kraftig vækst, idet antallet af kernemedarbejdere siden 2001 er vokset med 30 procent.

Call-centre benytter i vidt omfang unge og studerende som supplement til det fastansatte personale.

Det er i mange tilfælde nemt at etablere servicevirksomhed, især i professioner, hvor virksomheden reelt består af en indgående viden om de emner, som virksomheden arbejder med.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

 • Regnskabsvæsen, HD-2.del

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser