Arbejdsmarkedets brancher

Erhvervsservice

Erhvervsservice er en væsentlig del af servicesektoren. Virksomhederne udfører forskellige tjenesteydelser til andre virksomheder, lige fra rengøring over vagttjeneste og regnskabshjælp til udlejning og konsulentydelser.

Brancherne beskæftiger medarbejdere med alle typer af uddannelser, både kortuddannede og professions- og universitetsuddannede.

Erhvervsservice udgør sammen med den finansielle sektor og videnservice de væsentligste dele af serviceerhvervene.