Gasforsyning
Arbejdsmarked

Gasforsyning

Fremstilling af gas sker på gasværker ved forarbejdning af landbrugets biprodukter eller af affald.

Andre metoder er fremstilling af gas ved rensning, blanding og andre processer på basis af bl.a. naturgas. Og endelig indvindes gas fra afbrænding af koks.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Fremstilling af gas sker på gasværker ved forarbejdning af landbrugets biprodukter eller af affald. Andre metoder er fremstilling af gas ved rensning, blanding og andre processer på basis af bl.a. naturgas. Og endelig indvindes gas fra afbrænding af koks.

Distribution af og handel med gas omfatter transport og distribution af gas af enhver art, salg af gas via rørledninger til forbrugerne. Der findes også mellemmænd og agenter, der formidler salg af gas via distributionsnet, som drives af andre virksomheder.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Arbejdsområder og virksomheder i branchen udfører følgende opgaver:

Fremstilling af gas
Branchen omfatter fremstilling af gas ved karbonisering af kul eller af biprodukter fra landbrug eller affald. Fremstilling af flaskegas og naturgas samt gasformige brændstoffer er også omfattet.

Distribution af gas
Branchen omfatter distribution af alle typer gasformige brændstoffer gennem et system af rørledninger.

Handel med gas gennem rørledninger
Branchen omfatter handel med alle typer gas til brugeren gennem rørledninger. Aktiviteten kan udøves af mellemmænd eller agenter.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 1.242 personer (2014), heraf 342 kvinder (28 procent). Antallet er steget med ca. 34 procent over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

De hyppigste uddannelser blandt branchens nyuddannede medarbejdere (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Personale til drift vil også fortsat være nødvendigt i form af medarbejdere med håndværksmæssig uddannelse og baggrund. Der er en tendens til, at kravet om tekniske og administrative uddannelser er stigende.

Energiforsyning er et meget stabilt erhvervsområde. Forandringerne sker i takt med, at energien udvindes gennem mere miljøvenlige teknikker. Derfor er der god beskæftigelse for teknikere og ingeniører, der kan udvikle nye metoder.

Mere uddannelse

De hyppigste efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Få mere at vide

Energistyrelsen
www.ens.dk

Danske Energi- og Forsyningsselskabers Arbejdsgiverforening
www.di.dk