Arbejdsmarkedets brancher

Energiforsyning

Energisektoren omfatter virksomheder, der arbejder med forsyning af elektricitet, naturgas, fjernvarme o.l. via permanent infrastruktur (netværk) af ledninger, hovedledninger og rør.

Omfattet er også virksomheder, der driver netværk til distributionen af elektricitet, gas, fjernvarme o.l. i industriparker eller de enkelte beboelsesejendomme. Desuden drift af elektriske installationer og gasinstallationer, som genererer, kontrollerer og distribuerer elektricitet eller gas. Og endelig forsyning af damp og aircondition omfattet.

Virksomhederne beskæftiger i stort tal både håndværksuddannede, teknikere og ingeniører.