Ejendomsmæglere og ejendomshandlere
Arbejdsmarked

Ejendomsmæglere mv.

Branchens virksomheder arbejder med køb og salg samt administration af egen fast ejendom.

Desuden omfatter det køb af jord samt udstykning af fast ejendom i parceller, uden jordforbedring. Andre virksomheder vurderer fast ejendom eller fungerer som bortforpagter, agent eller mægler på fast ejendom, både egen eller leaset ejendom.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Ejendomsmægleres og ejendomshandleres virksomhed i forbindelse med fast ejendom handler om formidling af køb og salg af fast ejendom, rådgivning og vurdering i forbindelse med køb og salg af fast ejendom samt aktiviteter, der udøves af byggesagkyndige.

Fast ejendom er fx boligkomplekser, parcelhuse foruden bygninger, der ikke anvendes til beboelse, herunder udstillingshaller, oplagringsfaciliteter og indkøbscentre.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen omfatter en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Køb og salg af egen fast ejendom
Branchen omfatter virksomheder der gennem egen virksomhed køber og sælger fast ejendom, fx villaer, boligkomplekser, indkøbscentre, herunder jord til udstykning.

 • Køb og salg af egen eller leaset fast ejendom
 • Boligkomplekser og parcelhuse
 • Bygninger, som ikke anvendes til beboelse, herunder udstillingshaller, oplagringsfaciliteter og indkøbscentre
 • Jordarealer
 • Udstykning af fast ejendom i parceller, uden jordforbedring

Ejendomsmæglere
Branchen omfatter køb og salg af fast ejendom, herunder rådgivning og vurdering i forbindelse med køb og salg herunder aktiviteter udøvet af byggesagkyndige.

 • Ejendomsmægleres virksomhed i forbindelse med fast ejendom
 • Formidling af køb og salg af fast ejendom
 • Rådgivning og vurdering i forbindelse med køb og salg af fast ejendom
 • Aktiviteter, der udøves af byggesagkyndige

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 14.949 personer (2014), heraf 6.769 kvinder (45 procent). Antallet har ligget stabilt over den seneste 5-årige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 100 nyuddannede

Uddannelser med 15-100 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Med konjunktursvingninger på boligmarkedet kan der i perioder være tale om variationer i beskæftigelsen for mæglervirksomhed. Afmatningen på boligmarkedet påvirkede beskæftigelsen for mæglervirksomhederne, men ser nu bedre ud.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

 • Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
 • Regnskabsvæsen, HD-2.del
 • Finansiering, HD-2.del
 • Finansiel rådgivning, HD-2.del
 • Diplomuddannelse i ledelse

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Få mere at vide

Dansk Ejendomsmæglerforening
www.de.dk

Advokatsamfundet
www.advokatsamfundet.dk