fast ejendom
Arbejdsmarked

Boligudlejning

Virksomheder i denne branche arbejder primært med udlejning af fast ejendom som boliger, men i et vist omfang også med køb eller salg af ejendom.

Ejendomsselskaber opfører desuden byggerier, som leases ud til andre formål. Endelig arbejder nogle med forvaltning og administration af ejendomme med andre ejere.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Denne branche arbejder med udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom, fx boligkomplekser og parcelhuse, bygninger, som ikke anvendes til beboelser, herunder udstillingshaller, oplagringsfaciliteter og jord, samt formidling af huse og møblerede eller umøblerede lejligheder til mere permanent brug, sædvanligvis på måneds- eller årsbasis.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Boligudlejning omfatter en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Almennyttige boligselskaber
Branchen omfatter almennyttige boligselskaber der udlejer lejligheder, herunder handicapegnede boliger, ungdomsboliger og kollegier.

Almennyttige boligselskaber oprettes efter godkendelse af kommunalbestyrelsen. De kan være organiseret som almennyttige andelsboligforeninger, selvejende boligselskaber eller garantiselskaber.

De fleste selskaber har kun aktivitet i en kommune og er opdelt i afdelinger, således at hver enkelt bebyggelse udgør en selvstændig afdeling, der er økonomisk uafhængig af de andre afdelinger i selskabet.

Branchen omfatter desuden udlejning af handicapegnede boliger, ungdomsboliger samt kollegier.

Private andelsboligforeninger
Branchen omfatter andelsboligforeninger, der har til formål at eje og drive ejendom på andelsbasis.

Anden udlejning af boliger
Branchen omfatter selskaber (minus boligselskaber) og enkeltpersoners udlejning af boliger. Herunder udlejning af møblerede boliger, drift af time-share bygninger og pladser til beboelsesvogne.

Desuden arbejder virksomheder med langtidsudlejning af møblerede boliger samt drift af pladser til beboelsesvogne.

Administration af fast ejendom på kontraktbasis
Branchen omfatter administration og økonomistyring af andres boliger herunder almennyttige boligselskaber administration af selvstændige boligafdelinger. Administration af vand- og varmeregnskaber hører også med i branchen, ligesom forretningsførerselskabers administration for almennyttige boligselskaber.

Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
Branchen omfatter udlejning af tredjemands faste ejendom, inklusiv ferieboliger, på honorar- eller kontraktbasis.

Ejerforeninger
Branchen omfatter ejerlejlighedsforeninger, grundejerforeninger og kolonihaveforeninger, herunder også kystsikringslaug.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 16.525 personer (2014), heraf 5.184 kvinder (31 procent). Antallet har været stabilt over den seneste femårige periode.

Der er mange sagsbehandlere i personalegrupperne og meget kontorpersonale. Desuden er der en del økonomer og advokater.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Andre uddannelser

Få mere at vide

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF)
www.abf-rep.dk

Advokatsamfundet
www.advokatsamfundet.dk

Danmarks Almene Boliger - BL
www.bl.dk