Arbejdsmarkedets brancher

Ejendomshandel og udlejning

Virksomhederne i denne sektor arbejder med køb og salg af fast ejendom, udlejning af fast ejendom samt anden virksomhed i forbindelse med fast ejendom som fx vurdering af fast ejendom.

I sektoren findes også aktiviteter som opførelse af byggerier kombineret med ejerskab eller leasing af byggerierne. Forvaltere og administratorer af fast ejendom er også omfattet.

De typiske medarbejdere har baggrund i længerevarende uddannelser inden for økonomi og forvaltning.