Bygningsinstallation
Arbejdsmarked

Bygningsinstallation

Virksomhederne i denne branche udfører installationer til støtte for bygningens funktion.

Det er fagentreprenører som fx el-installatører, VVS- og blikkenslagerarbejde (vand, gas og kloakering), varme- og airconditionanlæg, elevatorer mv. samt reparation og vedligeholdelse af samme.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Bygningsinstallation er specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed. Det vil sige opgaver, udføres af håndværksvirksomheder med et eller flere faglige specialer. Nogle af specialerne hører til jern- og metalområdet og udfører installationsopgaver både i byggeriet og i andre sektorer.

Virksomhederne kan være selvstændige firmaer (såkaldt fagentreprenører), eller de kan være afdelinger i et stort entreprenørfirma.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen Bygningsinstallation omfatter en række underbrancher og specialiserede virksomheder, der udfører følgende opgaver:

El-installation
Branchen omfatter el-installation af alle typer i bygninger og anlæg, herunder gadebelysning, trafiksignalanlæg og solfangere til strøm.

 • El-installation i alle typer bygninger og anlæg
 • Installation af elkabler og -armaturer
 • Installation af telekabler
 • Installation af netværkskabler og kabler til kabel-tv, herunder lyslederkabler
 • Parabolantenner
 • Belysningsanlæg
 • Brandalarmer
 • Tyverialarmsystemer
 • Gadebelysning og elektriske trafiksignalanlæg
 • Landingsbanebelysning
 • Tilslutning af elektriske husholdningsapparater og husholdningsudstyr, herunder gulvvarmeanlæg
 • El-installatører med butikshandel

VVS- og blikkenslagerforretninger
Branchen omfatter VVS- og blikkenslagerarbejde, herunder bl.a. installation, reparation og vedligeholdelse af fx varme- og fyringsanlæg samt solfangere til opvarmning.

 • Installation af VVS-, varme- og airconditionanlæg, herunder udvidelser, omlægninger, vedligeholdelse og reparation
 • Installation i bygninger eller andre anlægsprojekter samt reparation og vedligeholdelse af
 • Varmeanlæg (elektrisk, gas og olie)
 • Fyringsanlæg, køletårne
 • Solfangere til ikke-elektrisk energi
 • VVS-installationer og sanitære installationer
 • Ventilations- og airconditionanlæg og -kanaler
 • Gasinstallationer
 • Installation af damprør
 • Sprinkleranlæg
 • Plænevandingsanlæg
 • Installation af kanalsystemer

Anden bygningsinstallationsvirksomhed
Branchen omfatter installation i bygninger og anlæg bortset fra el-installationer og VVS- og blikkenslagerarbejde.

 • Anden installationsvirksomhed end el-installation, VVS-installation, installation af varme- og airconditionanlæg eller industrimaskiner i bygninger eller andre anlægsprojekter
 • Installation i bygninger eller andre anlægsprojekter samt reparation og vedligeholdelse af
 • Elevatorer, rulletrapper
 • Automatiske døre og svingdøre
 • Lynafledere
 • Støvsugningsanlæg
 • Varme-, lyd- og vibrationsisolering

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 43.953 personer (2014), heraf 3.927 kvinder (9 procent). Antallet har været stabilt over den seneste femårige periode.

Branchen beskæftiger elektrikere, vvs-teknikere og andre bygningsarbejdere og teknikere.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 300 nyuddannede

Uddannelser med 20-300 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Byggeriet er et område med gode indtjeningsmulighederne, når der er gang i byggeriet, og en faglig uddannelse inden for områder med tilknytning til byggeri kan være en god platform for at videreuddanne sig, både i branchen og udenfor.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Få mere at vide

Dansk Byggeri
www.danskbyggeri.dk

Håndværksrådet
www.smvdanmark.dk

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT Kartellet)
www.batkartellet.dk

Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning
www.kooperationen.dk

Fagligt Fælles Forbund - 3f
www.3f.dk

Teknisk Landsforbund
www.tl.dk