Bygningsfærdiggørelse
Arbejdsmarked

Bygningsfærdiggørelse

Virksomhederne i denne branche udfører specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed.

Det vil sige selve udførelsen af de forskellige håndværksmæssige byggeopgaver, jordarbejde, støbning af fundamenter, murer-, maler-, tømrerarbejde osv.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Byggeri er – modsat anlægsarbejder - alle typer bygninger med tag på, bl.a. boliger, kontor- og administrationsbygninger, fabrikker, lagerbygninger, offentlige bygninger, hospitaler, landbrugsbygninger mv.

Færdiggørelse af den konkrete bygning udføres af specialiserede håndværksvirksomheder.

Virksomhederne kan være selvstændige firmaer (såkaldt fagentreprenører), eller de kan være afdelinger i et stort entreprenørfirma.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Bygningsfærdiggørelse omfatter en række underbrancher inden for specialiserede håndværk, der udfører følgende opgaver:

Stukkatørvirksomhed
Branchen omfatter stukkatørarbejde i bygninger og andre anlægsprojekter. Det er indvendig og udvendig gips- og stukkatørvirksomhed i bygninger eller andre anlægsprojekter, herunder også i relaterede pudsmaterialer.

Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
Branchen omfatter tømrer- og bygningsarbejde i forbindelse med bygninger og anlæg, herunder renovering. Installation af døre, vinduer, dør- og vinduesindfatninger, køkkener, trapper, butiksinventar o.l. af træ eller andre materialer, iIndvendig færdiggørelse, fx lofter, skillevægge mv. samt montering og installation af modulmøbler, rumdelere og laboratoriemøbler.

Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
Branchen omfatter gulvbelægninger og vægbeklædninger uanset art samt installation af keramiske ovne og gulvafhøvling, -slibning. Gulvbelægninger og vægbeklædning i bygninger og andre anlægsprojekter kan være af keramiske, beton- eller tilhuggede naturstensfliser og -klinker, eller parket og andre træbelægninger på gulve, eller vægbeklædning af træ.

Desuden tæpper og gulvbelægninger af linoleum, herunder af gummi eller plast, gulvbelægninger eller af terrazzo, marmor, granit eller skifer, foruden tapet.

Desuden omfatter branchen flisemestre samt virksomheder der udfører gulvafhøvling og gulvafslibning.

Malerforretninger
Branchen omfatter alt malerarbejde ind- og udvendig på bygninger og anlæg samt maling af andre typer anlæg.

Glarmestervirksomhed
Branchen omfatter montering af glas, spejle mv. inkl. glarmesterforretning med tilknyttet detailhandel, der fx udfører indramning. Desuden virksomheder, der laver montering af autoruder.

Anden bygningsfærdiggørelse
Branchen omfatter færdiggørelse og vedligehold af bygninger og anlæg, der ikke er nævnt ovenfor. Det er fx rengøring af nybygninger efter opførelse, fugefirmaer og anden bygningsfærdiggørelse.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 46.705 personer (2014), heraf 5.341 kvinder (11 procent). Antallet har været stabilt over den seneste femårige periode.

Branchens virksomheder beskæftiger først og fremmest en række håndværkere og specialarbejdere inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Bygningskonstruktører er den største faggruppe blandt nyuddannede i branchen. Øvrige faggrupper er vist herunder:

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Indtjeningsmulighederne i byggefagene er generelt gode, når der er gang i byggeriet, og en faglig uddannelse inden for byggeri kan være en god platform for at videreuddanne sig, både i branchen og udenfor.

Byggeriet er afhængigt af udviklingen internationalt og i Danmark. Når der er krise, og det går dårligt med beskæftigelsen, er byggeriet en af de første brancher, der mærker det. Ingen tør eller vil bruge penge på store bygge- og anlægsarbejder, hvis tiderne er dårlige.

Når folk igen tror på fremtiden, investerer virksomhederne, flere kommer i arbejde, og pengene cirkulerer hurtigere i samfundsøkonomien. Så stiger behovet for at bygge nye virksomheder, flere boliger, veje og broer. Stigende beskæftigelse inden for byggeriet er derfor ofte tegn på, at tiderne er ved at blive bedre.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere: