Byggeentreprenører
Arbejdsmarked

Byggeentreprenører

Entreprenørvirksomhed omfatter generel opførelse af bygninger af alle typer.

Det gælder både nybygning, reparation og vedligeholdelse, tilbygning og ombygning, opførelse af montagebyggeri på montagestedet samt byggeri af mere midlertidig karakter.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

I en del byggeprojekter udvikler entreprenørvirksomheden hele idéen til projektet lige fra opkøb af byggegrund til det afsluttende arbejde med salg eller udlejning af bygningerne.

I sådanne tilfælde taler man om entreprenørfirmaet som developer (udvikler af byggeri). Byggeprojektet udføres altså for entreprenørens egen regning og risiko, men også som selvstændig forretningsvirksomhed.

Generel bygge- og anlægsvirksomhed ofte kaldet entreprenørvirksomhed, omfatter allokering af de økonomiske, tekniske og fysiske midler, der skal til for at gennemføre byggeprojektet.

Entreprenørvirksomheden har som hovedregel det overordnede ansvar for et byggeprojekt og opfører alle typer bygninger.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Byggeentreprenørvirksomhed omfatter en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Gennemførelse af byggeprojekter
Branchen omfatter udvikling og gennemførelse af byggeprojekter med henblik på senere salg. Udviklingsarbejdet foregår ved at samle de økonomiske, tekniske og fysiske midler, der skal til for at gennemføre byggeprojektet med henblik på senere salg.

Opførelse af bygninger
Branchen omfatter virksomheder med ansvar for komplet opførelse af bygninger for egen regning med henblik på salg eller på kontraktbasis. Byggeprocessen kan udliciteres helt eller delvist. Der er tale om opførelse af alle typer boligbyggeri, enfamiliehuse, flerfamiliehuse, herunder etagebyggeri, opførelse af alle typer erhvervsbyggeri, fx bygninger til industriproduktion, fx fabrikker, værksteder, samlefabrikker mv.

Desuden opførelse af hospitaler, skoler, kontorbygninger, hoteller, forretninger, indkøbscentre, restauranter, lufthavnsbygninger, indendørs sportsanlæg, parkeringshuse, inklusiv parkeringskældre, lagerbygninger og religiøse bygninger.

Desuden omfatter opgaverne samling og opførelse af beton- eller træelementer på byggepladsen samt ombygning og modernisering af nævnte typer byggeri.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 22.322 personer (2014), heraf 2.057 kvinder (9 procent). Antallet har faldende over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 300 nyuddannede

Øvrige uddannelser

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Byggeriet er et område, hvor det er muligt at gøre karriere på flere niveauer. Indtjeningsmulighederne er generelt gode, når der er gang i byggeriet. Byggebranchen er afhængig af udviklingen internationalt og i Danmark. Når der er krise, og det går dårligt med beskæftigelsen, er byggeriet en af de første brancher, der mærker det. Ingen tør eller vil bruge penge på store bygge- og anlægsarbejder, hvis tiderne er dårlige.

Når folk igen tror på fremtiden, investerer virksomhederne, flere kommer i arbejde, og pengene cirkulerer hurtigere i samfundsøkonomien. Så stiger behovet for at bygge nye virksomheder, flere boliger, veje og broer. Stigende beskæftigelse inden for byggeriet er derfor ofte tegn på, at tiderne er ved at blive bedre.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.