Arbejdsmarkedets brancher

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg omfatter nybygning, reparation, restaurering og vedligeholdelse samt byggeri af mere midlertidig karakter. Dvs. alle typer bygningsopførelse samt anlæg af veje, broer, jernbaner, lufthavne, havne, kloaksystemer, industrianlæg, rørledninger og forsyningsledninger mv.

Med i sektoren hører udlejning af bygge- og anlægsudstyr. Sektoren omfatter desuden udvikling af byggeprojekter og de økonomiske, tekniske og fysiske midler, der skal til for at gennemføre byggeprojektet.

Brancherne beskæftiger mange med håndværksuddannelser samt konstruktører, arkitekter og ingeniører foruden en række teknikere.