Arbejdsmarkedets brancher

Andre serviceydelser mv.

Serviceerhverv er erhverv, hvor man ikke fremstiller eller bearbejder fysiske varer, men i stedet tjenester - også kaldet serviceydelser. Produktionen er altså af immateriel art. Disse erhverv kaldes under et for servicesektoren.

Størstedelen af den danske arbejdsstyrke arbejder i dag inden for servicesektoren. Som følge af den økonomiske vækst er der en generel tendens til, at erhvervsstrukturen ændrer sig, så servicesektoren kommer til at fylde en større og større andel af økonomien.

De største grupper af serviceerhverv er beskrevet andetsteds. Her omtales erhverv, hvis tjenester og services i høj grad retter sig mod enkeltpersoner og husholdninger. Virksomhederne er typisk mindre, ligesom de beskæftiger mange med kortere og mellemlange uddannelser.