Arbejdsmarkedets brancher

Brancher

Her kan du læse beskrivelser af de vigtigste fagområder og brancher på arbejdsmarkedet, hvad de laver, hvordan de er organiseret, og hvordan de udvikler sig. Du kan også se, hvilke uddannelser branchens medarbejdere har som baggrund for ansættelsen.

Virksomhederne på arbejdsmarkedet samler sig i grupper eller erhvervsgrene, som fremstiller, forarbejder eller handler med samme type af varer eller tjenesteydelser, fx byggebranchen, landbruget eller jern- og metalindustrien. Sådanne grupperinger kaldes brancher.

Mange brancher har dannet brancheforeninger, som varetager fælles interesser og kollegiale spørgsmål og bl.a. bistår medlemmerne med juridisk og faglig rådgivning.

De beskrevne brancher er inddelt efter Danmarks Statistiks Erhvervsgruppering, Dansk Branchekode 2007 (DB 07), der er baseret på EUs branchenomenklatur, NACE.