Unges vej til uddannelse
Artikel

Unges vej til uddannelse

Hvor mange af eleverne i en 9. klasse vil tage en ungdomsuddannelse og hvilken? Hvor mange vil gennemføre en videregående uddannelse?

I denne artikel kan du se, hvordan det forventes at ville gå en årgang af elever på 9. klassetrin (2011), hvis de i de næste 25 år gør, ligesom de ældre årgange faktisk har gjort før dem.

Udsigt for 9. klasse

Hvis vi ser statistisk på det og regner med, at der i en 9. klasse i gennemsnit er 26 elever, ser deres fremtidsudsigter sådan ud:

23 elever vil gennemføre en ungdomsuddannelse. De 7-8 af dem vil vælge en erhvervsfaglig uddannelse, de 15 kommer i gymnasiet, mens 2 tager først den ene og senere den anden.

Af de 7-8 elever, som på den ene eller anden måde får sig en erhvervsfaglig uddannelse, vil 2 sandsynligvis vælge en merkantil uddannelse, 3-4 en teknisk uddannelse og 2 en social- og sundhedsuddannelse eller mv.

Ikke alle uddannes til job

Det forventes, at ca. 22 af 9. klassens 26 elever vil gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. 1 elev fortsætter efter grundskolen i stedet måske med en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, der ikke umiddelbart er kompetencegivende og 2-3 elever slutter efter 25 år uden erhvervskompetence eller alene med studiekompetence.

niende klasse
En gennemsnitlig 9. klasse.

Af de 23, som gennemfører en ungdomsuddannelse, vil de 15 oven i købet få en videregående uddannelse.

Af disse 15 elever, der forventes at afslutte en videregående uddannelse, tager 1 eller 2 en kort videregående uddannelse, 6-7 en mellemlang videregående uddannelse (professionsbachelor eller en bacheloruddannelse på universitetet), mens 6 stykker går hele vejen på en lang videregående uddannelse.

Få mere at vide

Undervisningsministeriet, Andel af en årgang der forventes at få en uddannelse.

Undervisningsministeriets publikation "Tal der taler" (pdf), 2009.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.

Artikler om de aktuelle forventninger til beskæftigelsen.