Om at være selvstændig
Artikel

Om at være selvstændig

Drømmer du om at være selvstændig og starte din egen virksomhed? Så er det aldrig for tidligt at forberede sig på det. Der er mange spørgsmål. Men der er også meget hjælp at hente.

Ud over at starte din egen virksomhed med fremstilling af et nyt produkt, kan du også være selvstændig som fx freelancejournalist, fysioterapeut eller kunstner.

Om at være selvstændig

Inden du for alvor beslutter dig for at starte din egen virksomhed og blive selvstændig, er det en idé at overveje, hvad dine motiver er. Det handler meget om, på hvilken måde du gerne vil indrette dit liv.

Du bør også finde ud af, om du har de personlige, økonomiske og faglige ressourcer, der gør dig i stand til at drive en virksomhed. Der er en masse ting, som er nye og overvældende, men som du sagtens kan lære.

Omkring det mere konkrete forretningsprojekt er der også nogle vigtige overvejelser, du skal gøre.

Du skal have en god idé. Din forretning skal have nogle kunder. Du skal undersøge, hvordan markedet ser ud, og hvem dine konkurrenter er, og du skal sikkert også lave en markedsundersøgelse.

Du skal også have viden om regnskab og budgetter. Budgetter hjælper dig med at regne ud, hvor mange penge du skal bruge for at etablere og drive virksomheden.

Måske skal du også finde en fabrik, der kan fremstille dit produkt. Og du skal finde nogen, der kan sælge dit produkt. Du skal finde ud af, hvad produktet skal koste, og hvordan du markedsfører det.

Og så er der selve virksomheden. Hvordan starter du virksomheden? Hvordan finder du ud af at styre økonomien?

Hvis du skal have ansatte, skal du finde ud af, hvordan I skal fordele arbejdet, og hvordan I skal samarbejde. Plus en masse andet, fx det med skat og moms og registrering af virksomheden.

Alle disse ting og overvejelser kan du få hjælp til. Du kan også øve dig på det som en del af undervisningen i grundskolen, i gymnasiet eller på erhvervsuddannelserne.

Selvstændig på flere måder

Man kan organisere sit selvstændige arbejdsliv på mange forskellige måder. Det mest almindelige er at starte sin egen virksomhed som iværksætter. En iværksætter sætter i værk, dvs. starter en virksomhed på en god idé om et produkt eller en tjenesteydelse. Læs artiklen om at etablere egen virksomhed.

Nogle starter en enmandsvirksomhed, andre ansætter en eller flere medarbejdere til at hjælpe sig. Kun de færreste får etableret en virksomhed med en masse ansatte. Se interviewet med en Iværksætter i mediebranchen.

I artiklen De selvstændige kan du læse om, hvem der etablerer virksomhed, og hvordan det går.

Du kan læse om iværksættere og selvstændige blandt de mange interviews på UG.

At man er selvstændig og driver sin egen virksomhed, betyder ikke altid, at man er iværksætter. Man kan fx købe en virksomhed, der allerede er i gang.

I hele servicesektoren er det almindeligt både at købe en virksomhed og at starte sin egen. Det sker også ofte inden for Detailhandel. Lysten til egen virksomhed kan altså godt realiseres uden at starte helt forfra.

Nogle erhverv lægger naturligt op til, at man bliver selvstændig. Det er job som apoteker, elinstallatør, restauratør, kiropraktor, massør, projektleder, psykoterapeut, tandlæge o. lign. Inden for sundhedsområdet findes en del selvstændige behandlere og terapeuter.

Inden for kunst og kultur er det almindeligt, at man er selvstændig som fx skuespiller, musiker, instruktør, kunsthåndværker, designer eller billedkunstner. Disse mennesker lader sig engagere til en konkret opgave, og er i den forstand selvstændige, eller de er deres eget firma. Se mere i branchen Kunst, sport og kultur.

Professionelle sportsfolk udgør også deres eget firma. De tegner kontrakt om at levere deres kunnen i kortere eller længere perioder. Se mere om disse enmandsvirksomheder i branchen Kultur, kunst og sport samt i artiklen Professionel sportsudøver.

Freelance er også en måde at have sin egen virksomhed på. Freelancere lader sig engagere til opgaver, der som regel kræver specialviden og -kunnen inden for et snævert fagområde. Det er meget almindeligt inden for film- og tv-arbejde, konsulentvirksomhed og rådgivning. Se mere om Film- og musikbranchen og om forskellige former for rådgivningsvirksomhed i artiklerne Juridisk bistand, revision og virksomhedsrådgivning samt Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og lignende rådgivning.

Endelig taler man inden for iværksætteri om iværksættere som frie agenter, ligesom man bruger udtrykket intrapreneur om en person, der starter en ny afdeling eller virksomhed i en eksisterende virksomhed.

Fælles for iværksætteren, den selvstændige, freelanceren og intrapreneuren er, at der er nogle kvalifikationer og kompetencer, som er kendetegnende for dem, og som man dels udvikler i personligheden, og dels kan uddanne sig til.

Få mere at vide

Der findes en række hjemmesider på internettet, der forsøger at hjælpe borgere, som ønsker at starte egen virksomhed. Se mere i artiklen Etablering af virksomhed.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.

Artikler om de aktuelle forventninger til beskæftigelsen.