Om barsel og barselsorlov
Artikel

Barsel og barselsorlov

Når der kommer børn til verden, er det vigtigt, at moderen og faderen kan få en god oplevelse omkring fødsel og den første tid efter fødslen.

Her kan du læse om de generelle regler, der gælder for barsel og barselsorlov.

Generelle regler

Begge forældre har ret til at holde barselsorlov. Der er mange muligheder for at dele, forlænge eller udskyde orlovsperioder. De økonomiske vilkår for orloven afhænger af forældrenes jobsituation.

Hovedreglen er, at kvinder har ret til fire ugers barselorlov før fødslen og 14 uger efter fødslen.

Mænd har ret til to ugers orlov i løbet af de første 14 uger. Herefter har forældrene 32 ugers forældreorlov hver, som frit kan fordeles. Det er dog kun i 32 uger af den samlede forældreorlov, at der medfølger ret til dagpenge.

Der er mange muligheder for at holde orloven fleksibelt. Dels kan en stor del af orloven fordeles efter ønske. Dels kan orloven forlænges, eller dele af den kan gemmes til senere i barnets liv.

Forældrenes økonomiske forhold under barselsorloven afhænger af deres jobsituation. De fleste har ret til barselsdagpenge i orlovsperioden. En del lønmodtagere har dog ret til løn under en del af orloven.

Kommende forældre skal som hovedregel kontakte deres kommune med spørgsmål om barselsreglerne.

Få mere at vide

www.borger.dk kan man se mere om reglerne, fx:

 • Hvem kan få barselsorlov
 • Forlængelse af barsel
 • Udskydelse af orloven
 • Barselsdagpenge som lønmodtager
 • Barselsdagpenge som ledig
 • Barselsdagpenge som selvstændig
 • Barselsorlov som studerende
 • Ferie og barselsorlov
 • Barselsdagpenge i udlandet
 • Barselsdagpenge i særlige situationer
 • Barselsorlov ved flerlinger
 • Barselsorlov ved adoption
 • Sygdom under barsel

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven). Nr 571af 29. april 2015.

Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.

Artikler om de aktuelle forventninger til beskæftigelsen.