Aktuelle satser
Artikel

Aktuelle satser og ydelser

Se her de aktuelle satser for dagpenge, delpension, efterløn, kontanthjælp, revalideringsydelse, aktiveringsydelse m.m.

Gældende satser på Beskæftigelsesministeriets område

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du finde de satser, der gælder på ministeriets område, dvs. aktuelle satser for:

 • Aktivering
 • Arbejdsskadesikring
 • Barselsdagpenge
 • Befordringsgodtgørelse
 • Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Dagpenge
 • Delpension
 • Efterløn
 • Erstatning til besættelsestidens ofre
 • Fleksydelse
 • Kontanthjælp
 • Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse og rådighedsbeløb
 • Revalidering og ledighedsydelse
 • Rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet
 • Seniorjob
 • Sygedagpenge

Satser på Beskæftigelsesministeriets område.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.

Artikler om de aktuelle forventninger til beskæftigelsen.