Job
Artikel

Beskæftigelsesudsigter for sundhedsvidenskabelige uddannelser

I denne artikel kan du læse mere om beskæftigelsesudsigter og udviklingstendenser for de sundhedsvidenskabelige uddannelser på 5-7 års sigt.

Der har længe været mangel på læger og indtil 2008 også på sygeplejersker.

På sigt ser det ud til, at det danske samfund også kommer til at mangle tandlæger i fremtiden.

Status for beskæftigelsen

Det samlede antal nyuddannede kandidater i 2014 inden for det sundhedsvidenskabelige hovedområde var ca. 1.400.

Læger, tandlæger og farmaceuter udgør de største grupper af de lange sundhedsvidenskabelige uddannelser.

På professionsbacheloruddannelserne inden for sundhed er produktionen på ca. 4.000 årligt, heraf 2.100 sygeplejersker og ca. 1000 fysio- og ergoterapeuter. Andre grupper er bioanalytikere, radiografer og jordemødre.

Nyeste data viser den laveste ledighed blandt alle uddannelsesgrupper. Og lønningerne er høje for læger m.fl.

Vedvarende mangel
Sygeplejerskerne oplevede dog i 2012, at situationen skiftede fra ubesatte stillinger til ledighed blandt nyuddannede. Det skyldtes i nogen grad, at de ledige stillinger fandtes inden for en række specialområder. I 2013-15 er det dog igen blevet bedre.

Gruppen af fysioterapeuter og ergoterapeuter har typisk haft en lidt højere ledighed end de øvrige, men her er der nu beskæftigelse på linje med de øvrige uddannelser.

Udbuddet af sygeplejersker og andre professionsbachelorer voksede meget beskedent fra ca. 87.000 i 2011 til 90.000 i 2015. Terapeuterne er vokset lidt mere end de andre, mens de korte videregående sundhedsuddannelser, bioanalytikere mv. har ligget stabilt på ca. 15.000.

Udviklingstendenser

Antallet af optagne på medicinstudiet gennem de sidste 10 år er mere end fordoblet. Antallet af erhvervsaktive læger stiger stadig beskedent på kort sigt, men ser vi lidt længere frem, bliver det alligevel til noget. Regionerne har midlertidigt klaret manglen med import af udenlandske læger, bl.a. fra Indien.

Antallet af nyuddannede læger vokser, og der kan opstå kødannelser i videreuddannelsessystemet, når lægerne skal tage deres speciallægeuddannelse. Manglen på læger er således ikke overstået lige med det første.

Ifølge en prognose fra Sundhedsstyrelsen (marts 2016) vil der i 2035 vil være godt 33.500 læger i Danmark, og det er næsten 6.000 flere end tidligere antaget.

Lægerne er blevet hurtigere til at gennemføre medicinstudiet og den efterfølgende videreuddannelse til speciallæge. Desuden stiger pensionsalderen, så lægerne er længere på arbejds­markedet. Endelig er der kommet flere udenlandske læger til Danmark, så der ifølge prognosen vil være 59 procent flere læger i 2040 end i dag.

For sygeplejerskerne har manglen indtil 2010 været mere kronisk. En sygeplejeuddannelse gav indtil 2010 stort set beskæftigelsesgaranti. På grund af politiske krav om lav vækst i den offentlige sektor er manglen forsvundet og afløst af flere ledige nyuddannede sygeplejersker.

Beskæftigelsesudsigterne kan fortsat forventes at variere, selv om mange nyuddannede nu skal søge lidt flere stillinger. Sygeplejersker har også gode beskæftigelsesudsigter i Norge.

Antallet af tandlæger på arbejdsmarkedet er omkring 5.000. Tallet øges ikke, men viser tværtimod en faldende tendens. Denne lettere mangelsituation må antages at vare i mange år frem.

For farmaceuterne er der i øjeblikket en god balance mellem udbud og efterspørgsel. Da farmaceuterne i betydeligt omfang finder job i den private farmaceutiske industri, vil deres beskæftigelsesmuligheder altid afhænge lidt mere af konjunkturerne. Selv om antallet stiger fra det nuværende niveau på ca. 3.500 til over 4.000 på længere sigt, er der dog generelt gode beskæftigelsesmuligheder.

Et ret nyt område er folkesundhedsvidenskab, hvor mange færdiguddannede ansættes i kommunale forvaltninger og sygehusforvaltninger. Også her er gode fremtidige jobmuligheder.

De sundhedsvidenskabelige kandidater og professionsbachelorer arbejder for mere end 90 procents vedkommende inden for sundhedssektoren. En lav, men dog stigende andel arbejder på private sygehuse, for private vikarbureauer mv. Ca. 15 procent arbejder inden for medicinalindustrien, engroshandel, konsulentvirksomheder mv. Farmaceuterne er stærkere repræsenteret i industrien end de øvrige faggrupper.

Skift mellem brancher og arbejdsområder er meget få inden for sundhedsområdet. Dog foregår der en vis udveksling mellem fx offentlige sygehuse og privathospitaler.

Få mere at vide

Se mere om den aktuelle ledighed for de enkelte a-kasser og de enkelte regioner.

Se mere om de aktuelle muligheder for job rundt om i Danmark.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Epinion m.fl. Data fra Uddannelseszoom, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Inspiration

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Find ud af, hvad din uddannelse kan bruges til. Se beskæftigelsesudsigterne for uddannelsen. Læs...

Behov for udvikling? Står du uden job? Er du udbrændt eller har du bare behov for at komme...