arbejdsmarkedets organisationer
Arbejdsmarked

Organisationer på arbejdsmarkedet

En række veletablerede organisationer på arbejdsgiverside og lønmodtagerside forhandler løn- og arbejdsforhold, a-kasserne administrerer dagpenge og de faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg tilrettelægger uddannelser.
Fold alle afsnit ud

Arbejdsgiverforeninger

arbejdsgivernes organisationer
Arbejdsgivernes organisationer arbejder for virksomhedernes interesser.

Arbejdsgivernes hovedorganisationer arbejder for virksomhedernes interesser i forhold til det politiske system. De plejer virksomhedernes interesser ved overenskomster og andre aftaler om lønmodtagernes løn- og ansættelsesvilkår.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er den største hovedorganisation. En anden vigtig organisation er Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

De enkelte arbejdsgiverforeninger tager sig desuden af virksomhedernes behov for rådgivning, oplysning og uddannelse. Især mange små og mellemstore virksomheder har ikke tilstrækkelige ressourcer til at følge med i udviklingen i de mange love og regler, de skal forholde sig til.

På det statslige område forhandler lønmodtagerorganisationerne med Moderniseringsstyrelsen som arbejdsgiver. På det kommunale område passes arbejdsgivernes interesser af Kommunernes Landsforening (KL), og for regionernes vedkommende af Danske Regioner.

Fagforeninger og fagforbund

farforeningner og fagforbund
Lønmodtagernes interesser og vilkår varetages af de faglige organisationer.

Fagforeningen forhandler bl.a. løn med arbejdsgiveren og mægler ved arbejdsnedlæggelser. I modsætning til andre lande er man i Danmark ofte organiseret efter uddannelse og arbejdsområde, og ikke efter branche.

I de senere år er forbundene dog begyndt at samarbejde i karteller og forhandlingsfællesskaber og har hermed inddraget elementer fra de store industriforbund.

Hovedorganisationerne, hvoraf LO er langt den største, har til opgave at støtte forbundene i deres forsøg på at forbedre medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår. Derudover arbejder hovedorganisationerne for, at de tilsluttede forbund optræder enigt og solidarisk.

Andre hovedorganisationer på lønmodtagersiden er Akademikernes Centralorganisation (AC) og Fællesrådet for Tjenestemænd og Funktionærer (FTF).

Det er de lokale fagforeninger/afdelinger, der løbende tager sig af faglige spørgsmål - herunder mægling ved lokale arbejdsnedlæggelser, lokale lønforhandlinger, spørgsmål om a-kasse og spørgsmål om sikkerhed. Desuden er den lokale fagforening medlemmernes direkte kanal til indflydelse på forbundets politik, og det er her medlemmernes krav til kommende overenskomster indsamles, før de bliver formuleret endeligt i forbundet.

Find din fagforening på LO's hjemmeside.

Arbejdsløshedskasser

arbejdsløshedskasser
Arbejdsløshedskasserne administrerer reglerne for understøttelsen.

En arbejdsløshedskasse er en privat forening, hvor medlemmer kan forsikre sig mod ledighed. Som medlem af en a-kasse har man mulighed for at modtage arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed.

Der er for tiden 26 arbejdsløshedskasser i Danmark. De optager medlemmer, inden for et afgrænset fagligt område eller uafhængigt af medlemmernes fagområde.

Alle a-kasser administrerer de samme statslige regler. Ydelserne, du kan opnå som medlem, er derfor grundlæggende de samme, men der kan være forskelle i service og i størrelsen af medlemskontingentet.

Danske A-kasser er brancheorganisation for danske statsanerkendte a-kasser. Se mere om arbejdsløshedsdagpenge på borger.dk.

Faglige udvalg

De faglige udvalg er et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. De fastlægger målene for erhvervsuddannelserne og rammerne for undervisningens indhold.

De faglige udvalg har ansvaret for, at de danske erhvervsuddannelser lever op til erhvervslivets og samfundets behov. De faglige udvalg træffer endvidere afgørelser om merit, om godkendelse af praktikvirksomheder og er med til at tilrettelægge uddannelserne (varighed, mål og indhold).

Billedmediernes Faglige Udvalg
www.iu.dk

Det Faglige Udvalg for Digital Media
www.iu.dk

Det Faglige Fællesudvalg for Murer- Stenhugger- og Stukkaturfaget
www.bygud.dk

Det Faglige Udvalg for Teknisk designer uddannelsen
www.iu.dk

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen
www.bygud.dk

Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser
www.detail.uddannelsesnaevnet.dk

Det Faglige Fællesudvalg for Bager- og Konditorfaget
www.dffu.dk

Det Faglige Udvalg for Handelsuddannelsen
www.handel.uddannelsesnaevnet.dk

Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser
www.jordbrugetsuddannelser.dk

Det Faglige Udvalg for Kontoruddannelser
www.kontor.uddannelsesnaevnet.dk

Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug
www.jordbrugetsuddannelser.dk

Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice
www.sus-udd.dk

Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri
blivanlaegsgartner.dk

Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen
www.sus-udd.dk

Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen
www.evu.dk

Det Faglige Udvalg for Boligmontering og Ortopædistuddannelsen
www.snedkerudd.dk

Det Faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet
www.uddannelsesnaevnet.dk

Det Faglige Udvalg for Finanssektoren
www.fuu.dk

Det Faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA
www.uddannelsesnaevnet.dk

Det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser
www.iu.dk

Det Faglige Udvalg for Isoleringsfaget
www.bygud.dk

Det Faglige Udvalg for VVS-uddannelsen
www.evu.dk

Det Faglige Udvalg for Beklædning
www.iu.dk

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen
www.ernaerings-assistent.dk

Det Faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen
www.uddannelsessekretariatet.dk

Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse
www.fuha-info.dk

Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen
www.passinfo.dk

Frisør- og Kosmetikerfagets Fællesudvalg
www.frisorfaget.dk

Det Faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen
www.uddannelsessekretariatet.dk

Glarmesterfagets Faglige Udvalg
www.blivglarmester.dk

Det Faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen
www.uddannelsessekretariatet.dk

Grafisk Uddannelsesudvalg
www.grafiske-uddannelser.dk

Det Faglige Udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice
www.sus-udd.dk

Industriens Fællesudvalg
www.iu.dk

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygeplejerskeuddannelsen
www.ddd.dk

Malerfagets Faglige Fællesudvalg
www.mffu.dk

Fagligt udvalg for Teater- Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen
www.iu.dk

Mejeribrugets Uddannelsesudvalg
www.mejeriuddannelse.dk

Skorstensfejerfagets Faglige Udvalg
www.skorstensfejerlauget.dk

Slagterfagets Fællesudvalg
www.slagterfaget.dk

Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse
www.bygud.dk

Snedkernes uddannelser
www.snedkerudd.dk

Tandteknikerfagets Faglige Udvalg
www.sus-udd.dk

Transporterhvervets Uddannelser TUR
www.tur.dk

Urmagernes faglige fællesudvalg
uol.dk

Træindustriens Uddannelsesudvalg
www.snedkerudd.dk

Metalindustriens Uddannelsesudvalg
www.iu.dk
 

Efteruddannelsesudvalg

Efteruddannelsesudvalgene laver forslag til uddannelsesplaner inden for deres faglige områder. Disse uddannelsesplaner realiseres i konkrete arbejdsmarkedsuddannelser.

Det er arbejdsmarkedets parter, der har oprettet udvalgene, hvor der sidder folk fra både de faglige organisationer og fra arbejdsgiverne.

Efteruddannelsesudvalg for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen
www.uddannelsessekretariatet.dk

Mejerifagets Fællesudvalg
www.mejeriuddannelse.dk

Efteruddannelsesudvalget for bygge / anlæg og industri
www.bygud.dk

Metalindustriens uddannelsesudvalg
www.iu.dk

Efteruddannelsesudvalget for Det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet
www.epos-amu.dk

Efteruddannelsesudvalget for Svejsning og fyringsteknik
www.iu.dk

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
www.haklnet.dk

Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg
www.sus-udd.dk

Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer og Energi
www.evu.dk

Transporterhvervets Uddannelser (TUR)
www.tur.dk

Industriens Fællesudvalg for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsuddannelser
www.iu.dk

Træets Efteruddannelser
www.snedkerudd.dk